Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » »

hunspell-fy

Frisian hunspell dictionaries

Frisian hunspell dictionaries.
Homepage:
Package version:2.0.0
Architecture:noarch
Distribution:CentOS
Filename:hunspell-fy-2.0.0-4.1.el6.noarch.rpm

/usr/share/doc/hunspell-fy-2.0.0/README-fy.txt

README.txt (Frysk/English)

[Frysk]
Wurdlisten ferzje 14 novimber 2006

***************************************************************************
*****
* Jo wurde freonlik fersocht om dit bestân README-fy.TXT mei te fersprieden  *
* by elke kopy fan dizze Fryske wurdlist (fy.dic en fy.aff).          *
* It brûken en fersprieden fan dizze bestannen mei allinnich ûnder de     *

more»

Browse inside hunspell-fy-2.0.0-4.1.el6.noarch.rpm

669 B2014-11-28HEADER  view  781+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download hunspell-fy-2.0.0-4.1.el6.noarch.rpm

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com