Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

Manual pages from the Linux Documentation Project, translated into Polish.
Homepage:-
Package version:0.24
Architecture:noarch
Distribution:CentOS
Filename:man-pages-pl-0.24-8.1.el6.noarch.rpm

/usr/share/doc/man-pages-pl-0.24/FAQ

/*   _  _____  _  _ 
 *  / _ \ \_  _/ | \| \
 * / ___/  | |  | |\_|\ \
 * <_/    |_|  |_|  \_>
 *
 * PTM FAQ v1.0.6
 * 1999-2000 Przemek Borys
 * Napisane w oparciu o pierwotne FAQ Pawła Olszewskiego
 * Opis otrzymywania konta w CVS: Tomasz Kłoczko
 * Druga wersja polonizowania systemu: Filipa Ozimek
 * Sprawy Debianowe: Piotr Roszatycki
 * Skrypt add2ptm, sprawa .so, identyfi
more»

/usr/share/man/pl/man1/BitchX.1.gz

BitchX(1)                         BitchX(1)NAZWA
    BitchX - zaawansowany klient Internet Relay Chat

SKŁADNIA
    BitchX [-aAbdfqxvBFRZP] [-R tty][-H nazwa_hosta] [-c kanał]
    [-p port] [-r plik] [-n ksywa] [-l plik] [-L plik] [ksywa]
    [lista serwerów]

OPIS
    BitchX jest bardzo zmodyfikowanym klientem ircII. Zawiera
    wiele rze
more»

/usr/share/man/pl/man1/ac.1.gz

AC(1)                             AC(1)NAZWA
    ac  -  wypisuje  statystyki  odnośnie  czasu połączenia
    użytkowników

SKŁADNIA
    ac   [ -d | --daily-totals ] [ -y | --print-year ]
       [ -p | --individual-totals ] [ people ]
       [ -f | --file filename ] [ -a | --all-days ]
       [ --complain ] [ --reboots ] [
more»

/usr/share/man/pl/man1/access.1.gz

ACCESS(1)                         ACCESS(1)NAZWA
    access - okreś
more»

/usr/share/man/pl/man1/alien.1.gz

ALIEN(1)     User Contributed Perl Documentation    ALIEN(1)NAZWA
    alien - konwert
more»

/usr/share/man/pl/man1/ar.1.gz

ar(1)        Narzędzia programistyczne GNU       ar(1)NAZWA
    ar - utwórz, 
more»

/usr/share/man/pl/man1/arch.1.gz

ARCH(1)     Podręcznik linuksowego programisty     ARCH(1)NAZWA
    arch - wydruku
more»

/usr/share/man/pl/man1/as.1.gz

as(1)        Narzędzie programistyczne GNU       as(1)NAZWA
    GNU as - przen
more»

Browse inside man-pages-pl-0.24-8.1.el6.noarch.rpm

674 B2014-11-29HEADER  view  806+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download man-pages-pl-0.24-8.1.el6.noarch.rpm

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com