Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » »

kde-l10n-Danish

Danish language support for KDE

Danish language support for KDE
Homepage:
Package version:4.3.4
Architecture:noarch
Distribution:CentOS
Filename:kde-l10n-Danish-4.3.4-5.el6.noarch.rpm

/usr/share/doc/HTML/da/kioslave/kioslave/news.docbook

<article lang="&language;" id="news">
<title
>nyheder</title>
<articleinfo>
<authorgroup>
<author
>&Lauri.Watts; &Lauri.Watts.mail;</author>
&erik.kjaer.pedersen.role; 
</authorgroup>
</articleinfo>


<para
>Nyheder kioslaven bruges når du klikker på et nyheds-link i en netside. Den vil åbne &knode;, og hvis gruppen der refereres til i nyheds-linket er tilgængelig fra din server, vil den tilme
more»

/usr/share/doc/HTML/da/knode/faq.docbook

<!-- <?xml version="1.0" ?> 
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd">
-->
<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>

<qandaset>
<qandaentry>
<question>
<para
>Jeg har installeret &kde; 3, men &knode; findes ikke i <guimenu
>K</guimenu
>-menuen.</para>
 </question
> 
<answer
> 
<para
>Findes indgangen <guisubmenu
>Internet</guisubme
more»

/usr/share/doc/HTML/da/konqueror/faq.docbook

<chapter id="faq">
<chapterinfo>
<authorgroup>
<author
>&Pamela.Roberts;</author>
&erik.kjaer.pedersen.role; 
</authorgroup>
<date
>2003-11-06</date
> <releaseinfo
>3.2</releaseinfo
> </chapterinfo>

<title
>Spørgsmål og svar</title>

<qandaset>

<!-- Link is dead, unfortunately. I suppose this is a more general thing anyway
<qandaentry>
<question
><para
>How can I browse web sites using non lat
more»

/usr/share/doc/HTML/da/kpercentage/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qa
more»

/usr/share/doc/HTML/da/kstars/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qa
more»

/usr/share/man/da/man1/ark.1.gz

ARK(1)          KDE's brugerhåndbog         ARK(1)NAME
    ark - Et arkive
more»

/usr/share/man/da/man1/cheatmake.1.gz

CHEATMAKE(1)                      CHEATMAKE(1)NAME
    cheatmake - snyd
more»

/usr/share/man/da/man1/create_cvsignore.1.gz

CREATE_CVSIGNORE(1)               CREATE_CVSIGNORE(1)NAME
    create_cvsignore
more»

Browse inside kde-l10n-Danish-4.3.4-5.el6.noarch.rpm

652 B2014-11-27HEADER  view  716+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download kde-l10n-Danish-4.3.4-5.el6.noarch.rpm

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com