Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » »

libgadu_1.8.0+r592.orig.tar.gz

Homepage:-
Package version:-
Architecture:-
Distribution:Debian
Filename:libgadu_1.8.0+r592.orig.tar.gz

/libgadu-1.8.0+r592.orig/README

libgadu 1.8.0
(C) Copyright 2001-2008 Autorzy (pełna lista w pliku AUTHORS)

libgadu jest biblioteką przeznaczoną do obsługi protokołu komunikatora
Gadu-Gadu. Przez dłuższy czas była integralną częścią Eksperymentalnego
Klienta Gadu-Gadu, lecz ze względu na problemy z dystrybucją pakietów
i wykorzystaniem w innych projektach, została wydzielona. Własnościowy
protokół został ro
more»

/libgadu-1.8.0+r592.orig/test/connect/readme.txt

Jak to działa
-------------

Program testuje mechanizm łączenia się z serwerem podczas występowania
różnego rodzaju błędów -- od awarii serwera DNS, przez awarię łącza, po
awarię serwerów Gadu-Gadu.

Zasada działania programu polega na przejęciu funkcji systemowych i
symulacji serwera Gadu-Gadu na komputerze lokalnym -- zarówno huba, jak
i serwera właściwego. Serwery zwracają 
more»

/libgadu-1.8.0+r592.orig/docs/changelog.dox

/**

\defgroup changelog Lista zmian

\details

Niniejsza strona zawiera listę zmian mających wpływ na API lub ABI biblioteki.
Poprawki dostarczające nową funkcjonalność w większości przypadków nie mają
wpływ na interfejs binarny biblioteki. Nowe funkcje, stałe i pola struktur
nie zmieniają dotychczasowego zachowania.

\section changelog-1_8_0 libgadu 1.8.0

- Połączenia bezpośred
more»

/libgadu-1.8.0+r592.orig/docs/todo.dox

/**

\defgroup todo Brakująca funkcjonalność

\details

Ze względu na konieczność użycia \ref
more»

/libgadu-1.8.0+r592.orig/AUTHORS

Wymienione osoby miały mniejszy lub większy wpływ na rozwój biblioteki
i klienta. Niektórzy pis
more»

/libgadu-1.8.0+r592.orig/COPYING

		  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
		       Version 2.1, February 1999

 Copyright (C) 1991, 1999
more»

Browse inside libgadu_1.8.0+r592.orig.tar.gz

         [DIR]libgadu-1.8.0+r592.orig/ (16)

Download libgadu_1.8.0+r592.orig.tar.gz

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com