Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » »

wammu_0.36.orig.tar.gz

Homepage:-
Package version:-
Architecture:-
Distribution:Debian
Filename:wammu_0.36.orig.tar.gz

/wammu-0.36/README

Wammu
=====

GUI for Gammu library.

Homepage
========

<http://wammu.eu/>

License
=======

GNU GPL version 2.

First start
===========

On first start you will be asked for setting up phone parameter. If you never
used Gammu/Wammu before, phone searching will be suggested, which should do
the job for you.

Usage
=====

First you have to connect to phone, then you can perform some operations with
more»

/wammu-0.36/README.cs

Wammu
=====

GUI pro Gammu.

Domovská stránka
==================

<http://cs.wammu.eu/>

Licence
=======

GNU GPL verze 2.

První spuštění
==================

Při prvním startu budete požádáni o nastavení připojení k telefonu. Pokud
jste ještě nepoužili Gammu/Wammu, bude vám navrhnuto vyhledání telefonu,
které by mělo ve většině případů nalézt správnou konfiguraci.

P
more»

/wammu-0.36/README.de

Wammu
=====

Grafische Benutzeroberfläche der Gammu Programmbibliothek.

Homepage
========

<http://wammu.eu/>

Lizenz
======

GNU GPL Version 2.

Erstmaliger Programmstart
=========================

Beim ersten Start des Programms werden Sie aufgefordert, die
Telefoneinstellungen vorzunehmen. Falls Sie Gammu/Wammu noch nie zuvor
benutzt haben, wird die Telefonsuche empfohlen, die Ihnen diese Arb
more»

/wammu-0.36/README.en_GB

Wammu
=====

GUI for Gammu library.

Homepage
========

<http://wammu.eu/>

License
=======

GNU GPL
more»

/wammu-0.36/README.es

Wammu
=====

GUI para la biblioteca Gammu.

Página web
===========

<http://wammu.eu/>

Licencia
==
more»

/wammu-0.36/README.it

Wammu
=====

Interfaccia grafica per la libreria Gammu.

Pagina iniziale
===============

<http://wa
more»

/wammu-0.36/README.nl

Wammu
=====

Grafische gebruikersinterface voor Gammu bibliotheek.

Website
=======

<http://wammu.e
more»

/wammu-0.36/README.pt_BR

Wammu
=====

Interface Gráfico para biblioteca Gammu.

Homepage
========

<http://wammu.eu/>

Licen
more»

Browse inside wammu_0.36.orig.tar.gz

         [DIR]wammu-0.36/ (42)

Download wammu_0.36.orig.tar.gz

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com