Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

libgadu-doc

Gadu-Gadu protocol library - documentation

Gadu-Gadu is an instant messaging program, very popular in Poland. libgadu is a Gadu-Gadu protocol implementation library.

This package contains the documentation and example programs.

Homepage:
Package version:1:1.11.2-1
Architecture:all
Distribution:Debian
Filename:libgadu-doc_1.11.2-1_all.deb

/usr/share/doc/libgadu-doc/README

libgadu 1.11.2
(C) Copyright 2001-2012 Autorzy (pełna lista w pliku AUTHORS)

libgadu jest biblioteką przeznaczoną do obsługi protokołu komunikatora
Gadu-Gadu. Przez dłuższy czas była integralną częścią Eksperymentalnego
Klienta Gadu-Gadu, lecz ze względu na problemy z dystrybucją pakietów
i wykorzystaniem w innych projektach, została wydzielona. Własnościowy
protokół został r
more»

/usr/share/doc/libgadu-doc/examples/README.examples

In order to compile an example program, try:

  make <program_name> LDLIBS=-lgadu CFLAGS=-DASYNC
or 
  make <program_name> LDLIBS=-lgadu

Yes, there is no Makefile, but you do not need one! Make is smart enough to
figure out what to do.

/usr/share/doc/libgadu-doc/NEWS.gz

Informacje o nowościach znajdują się na stronie http://toxygen.net/libgadu/

/usr/share/doc/libgadu-doc/api/changelog_8dox.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtm
more»

/usr/share/doc/libgadu-doc/changelog.Debian.gz

libgadu (1:1.11.2-1) unstable; urgency=medium

  * New upstream release
    - contains a fix for thr
more»

/usr/share/doc/libgadu-doc/changelog.gz

Lista zmian w kodzie źródłowym:
http://toxygen.net/websvn/log.php?repname=libgadu

Lista zmian w 
more»

/usr/share/doc/libgadu-doc/api/todo.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtm
more»

/usr/share/doc/libgadu-doc/api/todo_8dox.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtm
more»

Browse inside libgadu-doc_1.11.2-1_all.deb

         [DIR]DEBIAN/ (2)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download libgadu-doc_1.11.2-1_all.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com