Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

kde-i18n-sk

Slovak (sk) internationalized (i18n) files for KDE

This package contains the Slovak internationalized (i18n) files for all KDE core applications.
Homepage:-
Package version:4:3.5.10-2
Architecture:all
Distribution:Debian
Filename:kde-i18n-sk_3.5.10-2_all.deb

/usr/share/doc/kde/HTML/sk/kioslave/news.docbook

<article lang="&language;" id="news">
<title
>news</title>

<para
>IO klient news sa používa pri kliknutí na odkaz news na stránke WWW. Otvorí program &knode;, a ak je diskusná skupina uvedená v odkaze dostupná na vašom serveri, prihlási ju pomocou prvého účtu nastaveného v &knode;.</para>

<para
>Ak skupinu nechcete čítať, môžete si ju odhlásiť v programe &knode; pomocou klik
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/sk/kpercentage/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Otázky a odpovede</title>

&reporting.bugs;
&updating.documentation;

<qandaset id="faqlist">
<qandaentry>
<question>
<para
>Stlačením tlačidla <guibutton
>Pomocník</guibutton
> sa mi žiadny manuál &kpercentage; nezobrazí?</para>
</question
> 
<answer
> 
<para
>Ak máte &kpercentage; z <acronym
>CVS</acronym
>, musíte si dokumentáciu nainštalovať samostatne.<
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/sk/umbrello/faq.docbook

<chapter id="faq">

<title>FAQ - Často kladené otázky</title>

<qandaset>
	<qandaentry>
		<question>
			<para>
			V mojom paneli nástrojov chýbajú niektoré symboly UML. Čo sa stalo s nimi?
			</para>
		</question>
		<answer>
			<para>
			Je možné, že Umbrello nebol správne nainštalovaný, čiže nemôže nájsť niektoré
			symboly.
			</para>
			<para>
			Ak bol Umbrello nainštalov
more»

/usr/share/doc/kde-i18n-sk/changelog.Debian.gz

kde-i18n (4:3.5.10-2) unstable; urgency=high

  * Update copyright file. (Closes: #497290).

 -- Ana
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/sk/umbrello/authors.docbook

<chapter id="authors">
<title>Autori a história</title>

<para>
Tento projekt bol odštartovaný Pa
more»

/usr/share/doc/kde-i18n-sk/copyright

This package was created by
Ivan E. Moore II <rkrusty@debian.org>.
Noèl Köthe <noel@debian.org> on
more»

Browse inside kde-i18n-sk_3.5.10-2_all.deb

         [DIR]DEBIAN/ (2)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download kde-i18n-sk_3.5.10-2_all.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com