Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

ludevit

converter from standard Slovak into the L. Štúr version

ludevít is a filter that does a full text translation of plain text from modern Slovak into the Ludevít Štúr version.
Homepage:-
Package version:7
Architecture:all
Distribution:Debian
Filename:ludevit_7_all.deb

/usr/share/doc/ludevit/README.sk

ludevít
-------

ludevít číta štandardní vstup v UTF-8 kódovaní a kovertuje spisovnú slovenčinu
na štúrovskú.

Požjadavki
----------
* python versia aspon 2.3

Inštalacia
----------
Inštalacia užíva distutils, stačí napísať
python setup.py install

Užívaňje
--------
Bez ďalších parametrou ludevít číta štandardní vstup a vístup
zapisuje na štandardní vístup.
Ak 
more»

/usr/share/man/man1/ludevit.1.gz

LUDEVIT(1)                        LUDEVIT(1)NAME
    ludevít - converter from standard Slovak into L. Stúr version

SYNOPSIS
    ludevít [options][file]

DESCRIPTION
    This manual page documents the ludevít command.

    ludevít converts text from standard Slovak into the verion
    designed by L. Stúr.


OPTIONS
    -h   --help

     
more»

/usr/share/man/man1/ludevit_tk.1.gz

LUDEVIT_TK(1)                     LUDEVIT_TK(1)NAME
    ludevít_tk - GUI frontend to the converter from standard Slo‐
    vak into L. Stúr version

SYNOPSIS
    ludevít_tk

DESCRIPTION
    This manual page documents the ludevít command.

    ludevít converts text from standard Slovak into the verion
    designed by L. Stúr. ludevít_tk is a GU
more»

/usr/share/doc/ludevit/changelog.gz

ludevit (7) unstable; urgency=low

 * code refactoring

 -- Radovan Garabík <garabik@kassiopeia.ju
more»

/usr/share/doc/ludevit/copyright

This is ludevít, written by Radovan Garabík <garabik @ kassiopeia.juls.savba.sk>

The original sou
more»

Browse inside ludevit_7_all.deb

         [DIR]DEBIAN/ (5)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (2)  65535+ mirrors

Download ludevit_7_all.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com