Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

libgadu-dev

Gadu-Gadu protocol library - development files

Variants:
Gadu-Gadu is an instant messaging program, very popular in Poland. libgadu is a Gadu-Gadu protocol implementation library.

This package contains the development files.

Homepage:-
Package version:1:1.7~rc2-1etch2
Architecture:amd64
Distribution:Debian
Filename:libgadu-dev_1.7~rc2-1etch2_amd64.deb

/usr/share/doc/libgadu-dev/README.gz

           Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

     (C) Copyright 2001-2005 Autorzy (pe�na lista poni�ej)

LICENCJA

  Program jest udost�pniony na zasadach licencji GPL v2, kt�rej tre��
  mo�na znale�� w systemie Debian w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-2
  Niekt�re pliki mog� by� obj�te inn� licencj� zgodn� z GPL v2. Fakt ten jest
  odnotowany na pocz�tku pliku.

  W
more»

/usr/share/doc/libgadu-dev/changelog.Debian.gz

ekg (1:1.7~rc2-1etch2) stable-security; urgency=high

 * Security upload for etch-security
 * Patched a medium severity security issue in lib/events.c:
  - CVE-2008-4776 A size check error in status packet parsing routine which
   could lead to accessing uninitialized memory resulting in a crash.

 -- Marcin Owsiany <porridge@debian.org> Wed, 29 Oct 2008 11:06:16 +0000

ekg (1:1.7~rc2-1etc
more»

/usr/share/doc/libgadu-dev/changelog.gz

Teksty w nawiasach na ko�cu linii m�wi� o tym, kto dokona� poprawki.
Je�li jest postaci ,,nick'', powinno by� jasne. Posta� ,,nick/x''
oznacza, �e ,,nick'' jest pomys�odawc� lub podes�a� patcha, a zrobi�
to kto� oznaczony przez ,,x'' (w - wojtekka, s - speedy, a - arekm,
d - drg, sz - szalik, del - deletek, g - gophi).

// 2006-08-09

- poprawienie liter�wek w dokumentacji (embe)

// 2006-08-07

-
more»

/usr/share/doc/libgadu-dev/TODO

Nie zawracaj ludziom g�owy i nie pisz, �e chcia�by� co� zaproponowa�, je�li
zosta�o wymienione na po
more»

/usr/share/doc/libgadu-dev/copyright

This package was debianized by Marcin Owsiany <porridge@debian.org> on
Sun, 14 Jul 2002 12:13:03 +02
more»

Browse inside libgadu-dev_1.7~rc2-1etch2_amd64.deb

         [DIR]DEBIAN/ (4)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (3)  65535+ mirrors

Download libgadu-dev_1.7~rc2-1etch2_amd64.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com