Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

kadu

Gadu-Gadu client for X11

Variants:
Gadu-Gadu is a Windows instant messenger, very popular in Poland. Kadu is a QT3 version for *nix systems.

This package provides Kadu along with modules developed by Kadu developers.

Homepage:
Package version:0.6.0.2.ds1-1
Architecture:i386
Distribution:Debian
Filename:kadu_0.6.0.2.ds1-1_i386.deb

/usr/share/doc/kadu/README

Kadu, klient Gadu-Gadu dla Qt

+++ WYMAGANIA
 * Qt 3.x
 * szczeg��y w pomocy online http://www.kadu.net/doc.php
 
+++ FICZERSY
 * status: offline, online, away, invisible
 * wysy�anie/odbieranie wiadomo�ci
 * czat z formatowaniem tekstu
 * szukanie/dodawanie/usuwanie/edycja u�ytkownika
 * import/eksport listy kontakt�w
 * historia wiadomo�ci
 * dokowanie
 * graficzna reprezentacja statusu
 * obs�u
more»

/usr/share/doc/kadu/README.Debian

Kadu for Debian
---------------

When compiling Kadu from sources we are able to select which modules we want
to compile by editing .config file located in Kadu's source tree. This file is
than parsed by configure script (Kadu is auto-tools based). Some of these
modules are located in Kadu's source tree, and some (the ones not officially
included, or developed by external developers) are not.

The
more»

/usr/share/man/man1/kadu-mozilla.1.gz

KADU(1)                           KADU(1)NAME
    kadu-mozilla - a helper script to open URL's shown in the
    chat window

SYNOPSIS
    kadu-mozilla URL

DESCRIPTION
    kadu-mozilla is a helper script used by kadu to open URL
    links in an external (mozilla/firefox) browser. The link is
    opened in a new tab.

SEE ALSO
    kadu(
more»

/usr/share/man/man1/kadu.1.gz

KADU(1)                           KADU(1)NAME
    kadu - instant m
more»

/usr/share/doc/kadu/changelog.Debian.gz

kadu (0.6.0.2.ds1-1) unstable; urgency=medium

 * Removed glass and tango icon themes, because thei
more»

/usr/share/doc/kadu/changelog.gz

Teksty w nawiasach na ko�cu wpisu m�wi� o tym, kto dokona� poprawki lub rozbudowy.
Posta� (x/y) ozna
more»

/usr/share/doc/kadu/TODO

* TODO nie b�dzie ju� aktualizowane pod wzgl�dem nowo�ci
 wszystkie propozycje b�d� umieszczane w M
more»

/usr/share/doc/kadu/AUTHORS

 Autorzy Kadu - ludzie aktywnie i stale wspieraj�cy projekt
=======================================
more»

Browse inside kadu_0.6.0.2.ds1-1_i386.deb

         [DIR]DEBIAN/ (4)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (3)  65535+ mirrors

Download kadu_0.6.0.2.ds1-1_i386.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com