Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

gliv

image viewer using gdk-pixbuf and OpenGL

Variants:
GLiv is an image viewer that uses gdk-pixbuf to load images, and OpenGL to render them. Moving and zooming is very fast and smooth if you have an OpenGL board.
Homepage:
Package version:1.9.7-2
Architecture:kfreebsd-amd64
Distribution:Debian
Filename:gliv_1.9.7-2_kfreebsd-amd64.deb

/usr/share/doc/gliv/README

o GLiv
~~~~~~

GLiv is an OpenGL image viewer, image loading
is done via Gdk-pixbuf bundled with GTK+-2.6,
rendering with OpenGL and the graphical user
interface uses GTK+ with GtkGLExt.
GLiv is very fast and smooth at rotating,
panning and zooming if you have an OpenGL
accelerated graphics board.


o Requirements
~~~~~~~~~~~~~~

- OpenGL
- GTK+ >= 2.6
- GtkGLExt >= 0.7.0


o Compilation

more»

/usr/share/man/cs/man1/gliv.1.gz

gliv(1)          Prohlížeč obrázků         gliv(1)JMÉNO
    gliv - OpenGL prohlížeč obrázků

POUŽITÍ
    gliv [OPTIONS]... [FILES]...

POPIS
    gliv používá gdk-pixbuf pro načítání obrázků a OpenGL pro
    jejich vykreslování. Umožňuje provádět  některé  pohyby,
    rotace, zvětšování a prezentaci obrázků.

VOLBY
 
more»

/usr/share/man/de/man1/gliv.1.gz

gliv(1)           Image viewer           gliv(1)NAME
    gliv - Ein OpenGL Image Viewer


SYNOPSIS
    gliv [OPTIONS]... [FILES]...


BESCHREIBUNG
    gliv verwendet gdk-pixbuf um Images zu laden, und OpenGL zur
    Darstellung.

    Gliv ermöglicht es, Images zu bewegen, rotieren, zoomen, und
    durchführen von Slide Shows.


OPTIONS
    Die Opti
more»

/usr/share/man/fr/man1/gliv.1.gz

gliv(1)         Visionneur d'images         gliv(1)NOM
    gliv - Un visionn
more»

/usr/share/man/man1/gliv.1.gz

gliv(1)           Image viewer           gliv(1)NAME
    gliv - An OpenGL
more»

/usr/share/man/ru/man1/gliv.1.gz

gliv(1)           Image viewer           gliv(1)
    gliv - Програ�
more»

/usr/share/doc/gliv/changelog.Debian.gz

gliv (1.9.7-2) unstable; urgency=low

 * Backport the following patche from upstream to fix FTBFS w
more»

/usr/share/doc/gliv/changelog.gz

1.9.7
~~~~~
* Fixed a bug where pointer motion events were not reported on newer GTK+
versions.
* Ne
more»

Browse inside gliv_1.9.7-2_kfreebsd-amd64.deb

         [DIR]DEBIAN/ (4)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (2)  65535+ mirrors

Download gliv_1.9.7-2_kfreebsd-amd64.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com