Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

kde-i18n-da

Danish (da) internationalized (i18n) files for KDE

This package contains the Danish internationalized (i18n) files for all KDE core applications.
Homepage:-
Package version:4:3.5.7-1~bpo.1
Architecture:all
Distribution:Other
Filename:kde-i18n-da_3.5.7-1~bpo.1_all.deb

/usr/share/doc/kde/HTML/da/kioslave/news.docbook

<article lang="&language;" id="news">
<title
>nyheder</title>
<articleinfo>
<authorgroup>
<author
>&Lauri.Watts; &Lauri.Watts.mail;</author>
&erik.kjaer.pedersen.role; 
</authorgroup>
</articleinfo>


<para
>Nyheder kioslaven bruges når du klikker på et nyheds-link i en netside. Den vil åbne &knode;, og hvis gruppen der refereres til i nyheds-linket er tilgængelig fra din server, vil den tilme
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/artsbuilder/faq.docbook

<!-- <?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd">
To validate or process this file as a standalone document, uncomment
this prolog. Be sure to comment it out again when you are done -->
<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>

<para
>Dette afsnit besvarer nogle spørgsmål som ofte stilles om &arts;. </para>

<
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/kbabel/faq.docbook

<!-- <?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd"
> -->
<!-- Uncomment the previous two lines to validate this document -->
<!-- standalone.  Be sure to recomment them before attempting to -->
<!-- process index.docbook -->

<chapter id="faq">
<chapterinfo>
<!-- Fill in this section if this document has a different author -->

more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/kmail/faq.docbook

<chapter id="faq">

<chapterinfo>
<authorgroup>
<author
><firstname
>Daniel</firstname
> <surname
>N
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/knode/faq.docbook

<!-- <?xml version="1.0" ?> 
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1-Based Variant V1
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/konqueror/faq.docbook

<chapter id="faq">
<chapterinfo>
<authorgroup>
<author
>&Pamela.Roberts;</author>
&erik.kjaer.peders
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/kpercentage/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qa
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/da/kpilot/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>&FAQ;</title>

<sect1 id="faq-crash">
<title
>Opstartsproblemer med &kpil
more»

Browse inside kde-i18n-da_3.5.7-1~bpo.1_all.deb

         [DIR]DEBIAN/ (2)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download kde-i18n-da_3.5.7-1~bpo.1_all.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com