Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » » »

kde-i18n-Swedish

Swedish language support for KDE

Swedish language support for KDE
Homepage:
Package version:3.0.0
Architecture:noarch
Distribution:Red Hat 7.3
Filename:kde-i18n-Swedish-3.0.0-5.noarch.rpm

/usr/share/doc/HTML/sv/kioslave/news.docbook

<article lang="&language;" id="news">
<title
>news</title>

<para
>I/O slaven news för diskussionsgrupper används när du klickar på en diskussionsgruppslänk på en webbsida. Den öppnar &knode;, och om gruppen som refereras till i diskussionsgruppslänken är tillgänglig från din server, ger den dig en prenumeration på gruppen, i det första tillgängliga kontot du har ställt in i &knode;
more»

/usr/share/doc/HTML/sv/artsbuilder/faq.docbook

<!-- <?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd">
To validate or process this file as a standalone document, uncomment
this prolog. Be sure to comment it out again when you are done -->
<chapter id="faq">
<title
>Vanliga frågor</title>

<para
> Det här avsnittet besvarar några frågor som ofta ställs om &arts;. </para>

<
more»

/usr/share/doc/HTML/sv/kpresenter/faq.docbook

<chapter id="q-and-a">
<title
>Vanliga frågor</title>

<subtitle
>Kpresenter 1.1.1</subtitle>

<para
>Saker du skulle tycka om, som &kpresenter; inte ännu kan (och vad man kan göra åt det)</para>

<para
>Bezier-kurvor. De tillåter vektorgrafik med kurvor som du kan justera. Vektorgrafik ser fortfarande bra på nära håll. Det här håller på att utvecklas för nästa större utgåva. Använ
more»

/usr/share/doc/HTML/sv/kstars/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Vanliga frågor</title>

&reporting.bugs;
&updating.documentation;

<qand
more»

Browse inside kde-i18n-Swedish-3.0.0-5.noarch.rpm

658 B2014-11-28HEADER  view  694+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download kde-i18n-Swedish-3.0.0-5.noarch.rpm

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com