Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » »

kde-l10n-da_4.4.5.orig.tar.bz2

Homepage:-
Package version:-
Architecture:-
Distribution:Ubuntu
Filename:kde-l10n-da_4.4.5.orig.tar.bz2

/kde-l10n-da-4.4.5/docs/kdebase-apps/konqueror/faq.docbook

<chapter id="faq">
<chapterinfo>
<authorgroup>
<author
>&Pamela.Roberts;</author>
&erik.kjaer.pedersen.role; 
</authorgroup>
<date
>2003-11-06</date
> <releaseinfo
>3.2</releaseinfo
> </chapterinfo>

<title
>Spørgsmål og svar</title>

<qandaset>

<!-- Link is dead, unfortunately. I suppose this is a more general thing anyway
<qandaentry>
<question
><para
>How can I browse web sites using non lat
more»

/kde-l10n-da-4.4.5/docs/kdeedu/kstars/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qandaset id="faqlist">

<qandaentry>
<question>
<para
>Hvad forestiller &kstars;-ikonet?</para>
</question>
<answer>
<para
><guiicon
>&kstars;-ikonet</guiicon
> er en sekstant, en håndholdt kikkert som blev brugt af navigatører på sejlskibe dengang stjernerne var vigtige for at navigere. Ved omhygg
more»

/kde-l10n-da-4.4.5/docs/kdepim/knode/faq.docbook

<!-- <?xml version="1.0" ?> 
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd">
-->
<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>

<qandaset>
<qandaentry>
<question>
<para
>Jeg har installeret &kde; 3, men &knode; findes ikke i <guimenu
>K</guimenu
>-menuen.</para>
 </question
> 
<answer
> 
<para
>Findes indgangen <guisubmenu
>Internet</guisubme
more»

/kde-l10n-da-4.4.5/docs/kdesdk/umbrello/authors.docbook

<chapter id="authors">
<title
>Forfattere og historik</title>
<para
>Dette projekt startedes af Paul
more»

Browse inside kde-l10n-da_4.4.5.orig.tar.bz2

         [DIR]kde-l10n-da-4.4.5/ (4)

Download kde-l10n-da_4.4.5.orig.tar.bz2

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com