Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

kde-l10n-pl

Polish (pl) localization for KDE

This package contains the translation files for all KDE core applications for the language "Polish".
Homepage:
Package version:4:4.4.2-0ubuntu6
Architecture:all
Distribution:Ubuntu
Filename:kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all.deb

/usr/share/doc/kde/HTML/pl/konqueror/faq.docbook

<chapter id="faq">
<chapterinfo>
<authorgroup>
<author
>&Pamela.Roberts;</author>
<othercredit role="translator"
><firstname
>(c) 2005 Mandriva</firstname
><surname
>Poland</surname
><affiliation
><address
><email
>biuro@mandriva.pl</email
></address
></affiliation
><contrib
>Polskie tłumaczenie</contrib
></othercredit
> 
</authorgroup>
<date
>2003-11-06</date
> <releaseinfo
>3.2</releaseinfo
> <
more»

/usr/share/doc/kde/HTML/pl/kstars/faq.docbook

<chapter id="faq">
<title
>Pytania i odpowiedzi</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qandaset id="faqlist">

<qandaentry>
<question>
<para
>Czym jest ikona &kstars;?</para>
</question>
<answer>
<para
><guiicon
>Ikona &kstars;</guiicon
> to sekstans, podręczny teleskop, który był używany przez nawigatorów na statkach, kiedy jeszcze do nawigacji korzystano z gwiazd. Dokładnie prz
more»

/usr/share/man/pl/man1/kalzium.1.gz

KALZIUM(1)                        KALZIUM(1)NAME
    kalzium - Program wspomagające naukę chemii dla środowiska
    KDE

SYNOPSIS
    kalzium [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]


OPIS
    Kalzium  jest  programem  prezentującym  układ  okresowy
    pierwiastków  chemicznych.  Umożliwia  on  odnalezienie
    informacji o
more»

/usr/share/man/pl/man1/kappfinder.1.gz

KAPPFINDER(1)                     KAPPFINDER(1)NAME
    kappfinder - Pr
more»

/usr/share/man/pl/man1/kbookmarkmerger.1.gz

KBOOKMARKMERGER(1)  Podręcznik użytkownika KDE  KBOOKMARKMERGER(1)NAME
    kbookmarkmerge
more»

/usr/share/man/pl/man1/kbruch.1.gz

KBRUCH(1)      Podręcznik użytkownika KDE      KBRUCH(1)NAME
    kbruch - Uczy 
more»

/usr/share/man/pl/man1/kde4-config.1.gz

KDE4-CONFIG(1)    Podręcznik użytkownika KDE    KDE4-CONFIG(1)NAME
    kde4-config - 
more»

/usr/share/man/pl/man1/kdesu.1.gz

KDESU(1)       Podręcznik użytkownika KDE       KDESU(1)NAME
    kdesu - Urucha
more»

Browse inside kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all.deb

         [DIR]DEBIAN/ (2)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (1)  65535+ mirrors

Download kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com