Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » EekBoek-2.02.00.tar.gz » Content »
pkg://EekBoek-2.02.00.tar.gz:969247/EekBoek-2.02.00/  info  downloads

CHANGES

2.02.00

	* Update documentation, site, help documents.

	* Update relnotes-2.02 document.

	* Update README.201210 document.
	
	* Aanpassen spec file t.b.v. rpm bouwers.

2.01.06	2012-08-31 22:24

	* Eerste beta voor 2.02.

	* Openen van een nieuw boekjaar is nu mogelijk vanaf juli.

	* Kleine bugfixes in de nieuwe BTW tariefcodes en afhandeling
     daarvan.

2.01.05	2012-08-30 11:30

	* Voeg de README.201210 toe aan de kit :)

2.01.04	2012-08-29 21:50

	* Verschillende wijzigingen in het definiëren en gebruiken van
     BTW tariefcodes in verband met de invoering van een nieuw
     BTW tarief per 1 oktober 2012.

	 Zie het bestand README.201210 voor alle details.

	* Er is nu ook een engelstalige IVP (installatie-verificatie
     procedure) 

	* Config setting voor errexit waarmee het effect van de
     command line optie --errexit permanent kan worden
     afgedwongen voor alle niet-interactieve EekBoek
     verwerkingen.

	 [shell]
	 errexit = 1

	* Elimineer de undefined warning als er geen LANG environment
     variabele is gezet.

	* Script om het EekBoek versienummer uit de git repo te halen.

2.01.03	2012-08-01 20:55

	* (Bootstrap) Seriële make afdwingen.

	* Voor het afletteren wordt de boekingsdatum gebruikt, en niet
     langer de boekingsvolgorde.

	* Term::ReadLine: Fallback naar T::R::Perl (meegeleverd) met
	 command history en completion.

	* Er wordt een waarschuwing gegeven wanneer in een boeking
     '@H' en/of '@L' wordt gebruikt en er meerdere BTW tarieven
     corresponderen met '@H' of '@L'.

	* In het grootboek commando kunnen nu ook (hoofd)verdichtingen
     worden opgegeven.

	* Voer een rollback uit wanneer een mislukte opdracht dat
     vergeet te doen. Dit is een tijdelijke stoplap totdat alle
     opdrachten zich keurig aan de regels voor database
     transacties houden.

  	* Deprecieer het plaatsen van een D of C na het rekeningnummer
	 bij de specificatie van relaties.

	* Fix bug 3510006.

	* Fix bug 3499522.

  	* Many translation / localisation changes for the on-going
	 translatability project.

	* Several small updates to work with wxWidgets 2.9.x.

	* Eliminated using Wx :allclasses and :everything. This solves
     some problems with Cava packager and Wx 2.9.x.

	* Fix typo in messages (Issue #3477452).

  	* Fix --help handling.

	* Fix bug #2624283
	 Dagboeken met whitespace erin worden intern van een
	 underscore voorzien.
	 Dus de opdrachten "Post Bank" "post bank" en post_bank en
	 POST_bank zijn gelijkwaardig.
	 Voor de export wordt de lowercase met underscores naam
	 gehanteerd (zoals al het geval was).

	* Fix bug #2209529
	 Dagboeknamen die overlappen met ingebouwde commando's worden
	 niet meer toegestaan.

2.01.02 2011-07-28 21:31

	* (ebshell, ebwxshell) Forceer locale naar nl_NL totdat de
     engelse vertaling klaar is.

	* (ebshell) Verwijder de Term::ReadLine::Gnu fallback hack zodat de
	 workaround met PERL_RL weer bruikbaar is.

	* (ebshell) Accepteer commando's weer case-insenstive.

2.01.01	2011-07-25 08:11

	* Alle programmacomponenten zijn nu in het Nederlands. Er is
     nog één enkele vertaling, namelijk die van Nederlands naar
     Engels. 

2.01.00	2011-07-21 22:04

	>>> Nieuwe database versie; auto-migratie beschikbaar <<<

	* Interne cleanups en rework voor de EekBoek API.

	* Localisatie cleanup. Alle componenten gedragen zich nu
     gelocaliseerd. De locale instelling wordt initieel
     overgenomen van de omgeving. De wizards nemen de locale op
     in de gegenereerde config file. Locale switching op run time
     is mogelijk.

	* Verbetering wizards om aan bestaande databases (op server)
	 te kunnen connecten.

	* Introductie resource- en user-dir. Resources en user info
     kunnen locale-dependent zijn.

	* Packaging met Cava Packager en Windows installer met
     InnoSetup.

	* Fix bug #3374176.
	 BELANGRIJK: Administraties die last hebben van deze bug
	 moeten opnieuw worden aangemaakt.

2.00.03	2011-03-22 20:42

	* (schema) Fix probleem dat het gebruik van een
	 ongedefinieerde BTW tariefgroep onopgemerkt bleef wanneer er
	 wel een groep was gedefinieerd met een afwijkende
	 exclusiviteit.

2.00.02	2010-05-06

	* (ebwxshell, linux) Workaround voor het HTML rendering
     probleem met wxPerl versies 0.95 en 0.95.
	 Dit probleem treft met name Ubuntu 10.4 LTS.

	* (ebshell) Meer flexibele invoer.
	 Accepteer newlines en returns als regeleinde.
	 Negeer trailing whitespace. Dit elimineert het probleem van
	 spaties achter de laatste backslash.

	* (eekboek-mode.el) Kleine, niet strict noodzakelijke
	 verbetering. 

	* (ebshell, errexit) Invoerverwerking afbreken indien er een
	 foutboodschap is gegeven.

	* INSTALL: Refereer naar de wiki.

2.00.01.01

	* Packaging for Windows: (build_common.pl) use PL_files to
     avoid .pl files to be processed.

2.00.01	2010-03-28 20:42

	* Fix probleem met Term::ReadLine::Perl. Gebruik in plaats
     daarvan Term::ReadLine::Gnu.
	 Meest relevant voor Windows en MacOSX.

	* Elimineer File::HomeDir.
	 Relevant voor MacOSX, omdat de benodigde Mac::Files daar
	 problematisch is en enkel in 32bit beschikbaar.

	* Nieuwe packaging. Default is cli, gui is optioneel, contrib
     verhuist naar de wiki.

2.00.00	2010-03-23 20:59

	* Release 2.00.00

2.00.00.RC03	2010-03-22 14:04

	* Fix probleem dat een overbodige dialoog vraagt om een
     eekboek.conf.

2.00.00.RC02	2010-03-17 13:40

	* Tweede release candidate 2.00.

	* Diverse fixes voor Windows.

	* Fix probleem met niet eenduidige interpretatie van getallen.
	 In expressies als "5*0.005" werd 0.005 als 5 gezien i.p.v.
	 0,005. 

	* Kleine verbeteringen in de wizards. 

2.00.RC01	2010-03-12 23:13

	* Eerste release candidate 2.00.

	* (iniwiz) Fix dubbele foutmelding.
	
	* Kleine, maar belangrijke aanpassingen t.b.v. Microsoft
	 Windows.

	* Onderhoud vertalingen toegevoegd aan de kit.

1.05.20	2010-02-19 23:26

	* Documentatie aanpassingen.

	* (iniwiz) Fix probleem met crash na db selectie.

	* Fix probleem met \ op laatste regel.

	(wbwxshell) Fix probleem met de result rapporten.

1.05.19	2010-01-27 10:25

	* (ebshell) Fix unicode probleem in help strings.

	* (ebshell) Fix unicode probleem in wizard waardoor
     administratie namen/codes geen non-ascii tekens konden
     bevatten.

1.05.18	2010-01-26 10:56

	* (ebwxshell) Fix unicode issues.

	* (ebwxshell) Filter duplicaten uit de history en beperk het
     aantal teruggeschreven regels tot een instelbaar maximum
     (default 200).

	* Upgrade Wx::Perl::ProcessStream to 0.24.

1.05.17	2010-01-22 13:10

	* Nieuw command: schema. Hiermee kunnen interactief
     (vooralsnog alleen) grootboekrekeningen worden aangemaakt.

	 Onderhoud van het schema. Deze opdracht kent sub-opdrachten:

	  schema <opdracht> [ <opties> ] <argumenten>

	 Aanmaken grootboekrekening

	  schema gbk <rekening> [ <type> <omschrijving> <verdichting> ]

	    <rekening>   de gewenste grootboekrekening
	    <type>     D/C voor Debet / Credit
			    K/O/N voor Kosten / Omzet / Neutraal
			    Eventueel gevolgd door ! als deze 
			    balansrekening vast staat aan één kant
	    <omschrijving> De omschrijving van deze grootboekrekening
	    <verdichting>  De verdichting waaronder deze rekening valt

	    Wanneer enkel een nummer wordt opgegeven dan worden de gegevens
	    van de betreffende grootboekrekening getoond.

	* Fix probleem met completion van rekeningnummers.

	* Upgrade Module::Build to 0.32 to have decent prereq support.

1.05.16 2010-01-17 00:14

	* (ebshell) Non-zero exit status indien fouten zijn
     opgetreden. Dit kan consequenties hebben als ebshell wordt
     toegepast in makefiles.

	* (ebshell) Verwijderen opties --createsampleconfig en
     --createsampledb (vervangen door de wizard).

	* (ebshell, wizard) Gebruik eigen code (recursief) om --init
	 uit te voeren.

	* (ebshell, shell) Grote opruiming.

	* (migration) Fix: DB automigratie van SQLite zat PostgreSQL
     in de weg.

1.05.15 2010-01-16 16:32

	* Small changes for the packaging.

1.05.14 2010-01-13 11:12

	* (ebwxshell) Icon buttons i.p.v. [Edit] en [Send].
	 Conform to Gnome Human Interface Guide.

	* (ebwxshell, editdialoog) Resizable, onthoudt size/pos.

	* (ebwxshell) Meer rapporten in het menu.

	* (ebwxshell) EditDialog meeleveren :)

	* Eerste herziening van de documentatie.

	* Fix test probleem op een virgo install.

	* Fix probleem met het verwerken van het schema (privé werd
     niet herkend).

	* Kleine aanpassingen om het opstartgedrag van ebshell en
     ebwxshell consistent te maken.

1.05.13 2010-01-06 21:21
1.05.12 2010-01-06 20:09

	=== EXPERIMENTAL ===

	* De configuratie file mag nu ook "eekboek.conf" heten.

	 Sterker nog, "eekboek.conf" wordt geprefereerd boven
	 ".eekboek.conf". Dus wanneer beide er zijn wordt alleen
	 "eekboek.conf" gebruikt. Wanneer nieuwe files worden
	 aangemaakt wordt alleen "eekboek.conf" aangemaakt.

	 Wanneer er alleen ".eekboek.conf" bestanden zijn moet het
	 gedrag ongewijzigd zijn gebleven.

1.05.11	2010-01-06 13:56

	* (ebwxshell, wizard) Verplicht unieke administratie naam en code.

	* (ebshell) Wizard om administraties aan te maken.

	* (ebwxshell) Mogelijkheid om de input regel uitgebreid te
	 editen, inclusief multi-line support.

1.05.10	2009-12-23 22:32

	* (ebwxshell) Persistent window size/positions.

	* (MS-Windows) Consequent gebruik van de registry.

	 HKCU\Software\Squirrel Consultancy\EekBoek\ebwxshell

	* (Config) Gebruik HOMEDRIVE/HOMEPATH voor Windows.

1.05.09	2009-12-23 13:18

	* (ebwxshell) Drill-down. In de rapportage windows kun je
     klikken op (de meeste) grootboeknummers, journaalposten en
     relatiecodes om daarmee het bijbehorende overzicht op te
     roepen.

	 Voor het beste resultaat verdient het aanbeveling de
	 preference "Rapporten in hetzelfde venster" uit te zetten.

1.05.08	2009-12-22 23:00

	* Configuratie files:

	 [locale] lang werkt nu (weer).

	 [database]
	 - fullname is vervallen.
	 - name prefix "eekboek_" wordt niet langer gestript. 
	 - driver = sqlite is nu default.

	* (ebwxshell) Fix preferences save/restore.

	* examples/eekboek.conf bijgewerkt.

	* Meer vertaald.

1.05.07	2009-12-22 14:00

	* (ebwxshell) Preferences voor error/warning/info popup windows.

	* (ebwxshell) Icon.

	* (ebwxshell) Altijd wizard/sel opstarten, ook als er een
     .eekboek.conf is.

1.05.06	2009-12-20 13:18

	* Fix probleem dat ebshell niet langer
     create{database|sampleconfig} kon doen.

	* Missend icon toevoegen.

	* ebwxshell installeren ipv. ebgui.

	* Nieuwe settings toegevoegd aan examples/eekboek.conf.

1.05.05	2009-12-19 15:23

	* Integratie met EB WxShell.

	* Verwijder (tijdelijk) GUI voor ombouw tot browser.

	* (Wizard) Config 'admdir' in sectie '[general]' kan worden
     gebruikt om te bepalen waar de administraties (moeten komen
     te) staan.

	* (Wizard) Voorkom dat de verkeerde ebshell wordt opgestart.

	* (Wizard) Gebruik de voorbeeldadministratie als default.

	* Bugfix (regressie) BTW werd niet afgeboekt in de volgjaren
	 van een meerjarige boekhouding.

	* Bugfix: meervoudige definitie van 'min' in
     EB/Tools/Einde.pm.

	* Bugfix: ebgui kende --[no]wizard niet.

	* (Wizard): Defaults voor adm code en database naam.

1.05.04	2009-10-28 23:47

	* Many internal changes for GUI integration.

	* Consistent gedrag gui/wizard.

1.05.03	2009-10-27 16:15

	* !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!!

	* (GUI) Bugfix: Dagboeken -> Inkoop/Verkoop hadden geen title.

	* (Wizard) Toon alle beschkbare database drivers.

	* (Wizard) Fix vertaling <Prev and Next> buttons.

	* (Wizard) Ingave database folder.

	* (Wizard) Automatisch vormen van database naam uit de
     naam van de administratie.

	* (GUI) Aanmaken van en kiezen uit administraties die in een
     folder zijn ondergebracht. --admdir command line optie.
	 
1.05.02	2009-10-19 11:47

	* !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!!

	* (GUI) Verhelpen probleem van opstarten GUI vanuit Wizard.

	* Verhelpen probleem met de voorbeeldadmin (mutaties waren nog niet
	 omgezet naar UTF-8).

1.05.01	2009-10-18 22:46

	* !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!!

	* (GUI) Templates voor de setup wizard.

	* Discontinueer ondersteuning voor latin1 bestanden. Alles is
     nu UTF-8.

	* Export ondersteunt --titel (omschrijving van de export kit).
	 Vooralsnog alleen relevant voor export naar ebz file.

	* (GUI) Export/EekBoek: Omschrijving kan worden opgegeven.

	* (GUI) IniWiz: Gebruik omschrijving in de templates lijst.

	* (SQLite) Config database::path bepaalt waar de databases
     worden neergezet.

	* Andere processing van de configuratiefiles. Mag geen
     zichtbare gevolgen hebben.

	* Andere processing van numerieke expressies in bedragen. Mag
     geen zichtbare gevolgen hebben.

	* Bedragen mogen nu ook worden ingegeven met
     duizendtalscheidingstekens, dus b.v. 1.234,56 of 1,234.56 .

	* (IVP) Verbetering opzet en afhandeling.

	* (Config) format:amount vervangt locale:decimalpt,
     locale:thousandsep en text:numwidth.

	 1234.56   -> dpt = "."
	 1234,56   -> dpt = ","
	 1.234,56   -> dpt = ",", sep = "."
	 1,234.56   -> dpt = ".", sep = ","
	 1.234.567,89 -> dpt = ",", sep = ".", width = 12

	 De width wordt alleen aangepast als het format breder is dan
	 9 tekens.

1.05.00	2009-10-09 17:50

	* !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!! SNAPSHOT !!!

	* (GUI) Admin setup wizard.

	* Strafbankje voor balansrekeningen.

	* Fix problem dat 'privé' niet wordt gematched als
	 content-type = utf8 en $cfg->unicode.

1.04.04	2009-06-10 12:13

	* Bugfix voor --createsampleconfig .

	* Bugfix voor --createsampledb .

1.04.03	2009-04-03 12:18

	* Consolidatie. Geen wijzigingen.

1.04.02	2009-01-25 21:20

	* Nieuwe voorbeeldmodule voor userdefs: examples/Kasveroop.pm .

	* bkm_multi: Fix probleem dat de intern aangemaakte boekingen
     worden geformatteerd volgens thousandsep, wat ongeldige
     invoer kan opleveren.

	* Fix bug 2172095.

1.04.01	2008-09-04

	* Fix probleem met Windows Vista.

1.04	2008-08-30 10:53

	* Versienummer aangepast.

1.03.93 2008-08-24 18:52

	* Revisie en actualisatie on-line documentatie.

1.03.92 2008-08-10 21:18

	* Kleine verbeteringen XAF export.
	 Fix --boekjaar voor --xaf export.

	* Verwijder --boekjaar optie voor gewone export.

1.03.91	2008-08-02 15:06 (CPAN only)

	* Bugfix headerinderdrukking van de BTW-aangifte.

1.03.90 2008-07-19 18:58

	* Alle rapporten in HTML kunnen een expliciete titel
     meekrijgen:

	  balans --title="Voorlopige balans 2009" --out=x.html

	* Bugfix: Meer dan één -D / --define op de command line
     mogelijk.

	* Kleine wijzigingen in het verwerken van de config files. De
     ".eekboek.conf" in de huidige directory wordt niet langer
     meegenomen indien ebshell wordt opgestart met een "-f" optie.

1.03.13 2008-04-13 16:09

	* Voorkom warnings indien bij de BTWaangifte er geen
     voorheffingen hebben plaatsgevonden in de periode waarover
     aangifte wordt gedaan.

	* (EB::Report::Genbase) Geen backends laden indien
     AUTOMATED_TESTING. Hiermee worden test failures vermeden
     indien er achterhaalde EekBoek installaties rondzwerven.

	* Oplossen installatieprobleem met RPM.

	* Uitbreidingen contrib/afschr.pl .

1.03.12	10-04-2008 13:47

	* BKM deb/crd boeking gebruikt altijd de standaardrekeningen
     voor deb/crd i.p.v. de aan het dagboek gekoppelde rekening.

	* Kleine wijzigingen in de BTW rapportage.

	* Debian kit is now also 'unstable'.

1.03.11	22-032008 17:07

	* BTW tariefgroepen Privé en Anders.

	 In schema:

	   5 BTW Privé  :tariefgroep=privé :perc=12,00 :exclusief
	   6 BTW Anders  :tariefgroep=anders :perc=14,50 :exclusief

	 Als deze taeriefgroepen worden opgevoerd dan moeten de
	 betreffende koppelingen ook worden opgegeven:

       4240 D  BTW Inkoop Anders  :koppeling=btw_ia
       4250 C  BTW Verkoop Anders  :koppeling=btw_va

	 Etc.

	 BTW 'Privé' komt in de BTW aangifte in groep 1d, BTW
	 'Anders' komt in groep 1e. Deze groepen worden niet op het
	 aangifteformulier vermeld als de betreffende tariefgroep
	 ontbreekt.

	* BTW Aangifte: Uitgebreidere signalering discrepanties in BTW
     posten.

	* Kleine wijzigingen in de BTW rapportage.

	* EekBoek shell opdrachten zijn nu case-insensitive.

	* contrib/afschr.pl: tooltje om afschrijvingen te berekenen.

	* Fix regressie in debiteuren/crediteuren overzichten.

	* CPAN testing: Skip silently if perl < 5.8.3.

1.03.10	27-02-2008 11:55

	* CPAN testing: Skip PostgreSQL tests if no database access.

	* CPAN testing: Encode reference data to UTF-8 if running in
     an Unicode environment.

	* Fix issue 1901436.

1.03.09	25-02-2008 13:01

	* Update PPD met 5.10 info.

	* --config (-f) accepteert nu ook de naam van een directory,
	 en probeert dan eekboek.conf en .eekboek.conf.

	* Commando's 'journal', 'trace' en 'confirm' kennen nu
     een'--quiet' optie, waardoor de opdrachten stil worden
     uitgevoerd.

	* Journaalposten worden niet meer gerapporteerd tijdens import
     en init.

	* Nieuw, actueel, eenvoudiger en beter schema voor de example
     database.

	* Verified to work with Perl 5.10.0 and DBD::Pg 2.0.0.

	* CPAN testing: Fix problems that cause the wrong perl to be
     used.

	* CPAN testing:Fix problems that cause the wrong sample files
     to be used.

	* Elimineer warnings bij export van administraties die niet
     alle standaardkoppelingen hebben.

	* Fix issue 1871576.

1.03.08	15-02-2008 21:08

	* Boekingen in een periode waarover BTW aangifte is gedaan
     kunnen toch worden gewijzigd als deze boeken geen betrekking
     heeft op de BTW (m.a.w., BTW type Neutraal).

	* Fix problem met #! in ebshell script bij CPAN build.

	* Kleine aanpassingen t.b.v. de GUI.

1.03.07	06-02-2008 18:12

	* Fix bug waardoor een adm_relatie met datum 31-12 niet werd
     geaccepteerd wanneer er al eerdere boekingen in dat jaar
     waren.

	* Fix bug waardoor openstaande posten uit voorgaande jaren
	 XXXX leidden tot de melding "Boekjaar XXXX nog niet
	 afgesloten".
	
	* Fix auto-migratie bug.

1.03.06	05-02-2008 11:57

	* Enkele aanpassingen in het strategy:bkm_multi gebeuren. Omdat
	 het zoekproces enige tijd in beslag kan nemen (enkele minuten
	 bij 25 openstaande posten) is een begrenzing ingebouwd. 
	 Config: strategy:bkm_multi_max (default = 15).

	* Bij een inkoop/verkoop boeking kun je een willekeurige (moet
	 tenminste één niet-cijfer bevatten) string opgeven als
	 referentie:

	   inkoop 25-12 CREDITEUR "Diversen" --ref="P24XyzBla!" 100

	 Een geschikte kandidaat is b.v. het faktuurnummer van de
	 klant, of een ordernummer.

	 Deze referentie kun je later gebruiken bij de betaling:

	   postbank 25-12 Afschrijving \
		crd 25-12 "CREDITEUR:P24XyzBla!" -100

	 Dus net zoals:

	   postbank 25-12 Afschrijving \
		crd 25-12 inkoop:54 -100

	 Overigens met dezelfde functionaliteit: er wordt niet gekeken
	 of de boeking open staat. Je kunt dus op deze manier ook op
	 voorhand boeken.

	 De combinatie relatiecode - referentie moet per boekjaar uniek zijn.

	* De journaal-rapporten laten nu ook de relatiecodes zien bij
     inkoop- en verkoopboekingen.

	* Bij de rapportage openstaande posten kan nu ook worden
     geselecteerd dat alleen de debiteuren, crediteuren, of een
	 enkele relatie wordt weergegeven.

	* Bij de crediteuren/debiteurenrapportages kan nu ook worden
     aangegeven dat alleen de openstaande posten moeten worden
     weergegeven.

	 Let op: Openstaande posten van voorgaande boekjaren worden
	 NIET vernmeld.

	* Fix enkele problemen met SQLite en Unicode.

	* Makefile.PL toegevoegd.

	* Nieuwe configuratie setting:

	 [preferences]
	 journal = 1

	 Hiermee wordt na elke boeking automatisch de betreffende
	 journaalpost getoond. Deze preference setting vervangt de
	 command line optie "--journaal".

	* Command line optie "--init". Hiermee wordt een nieuwe
     administratie opgezet in de huidige directory.

	 Equivalent met "--import --dir=.".

	* Command line opties "--database" (en de verkorte vorm,
     "--db") en "--journaal" komen binnenkort te vervallen.

	* LET OP: EekBoek met SQLite ondersteunt niet de opdracht
     "import". Importeren uitsluitend met de command line versie
     
	  ebshell --import ...

	* Database structuur is gewijzigd, auto-migratie is beschikbaar.
	 Let op: automigratie voor SQLite geeft een foutmelding:

	  !De database wordt aangepast aan de nieuwere versie
	  DBD::SQLite::st execute failed: database schema has changed(1) ...
	  DBD::SQLite::st execute failed: database schema has changed(1) ...

	 De migratie is echter ok. Daarna kun je opnieuw opstarten.

1.03.05	28-10-2007 20:57

	IV Boekingen: Config optie strategy:iv_vc.
    Bij het boeken in een Inkoop- of Verkoopdagboek wordt BTW
	berekend per boekstukregel. Sommige leveranciers berekenen
	echter de BTW over het totaal van de boekstukregels. Daardoor
	kunnen afrondingsverschillen ontstaan met als gevolg een
	boekstuktotaal dat niet klopt met de opgegeven waarde. De
	boeking zal dan worden geweigerd.
	EekBoek zal proberen zo'n boeking te corrigeren door de BTW
	te herberekenen over het totaal. Er wordt dan een melding
	gegeven, en een correctieboekstukregel aangemaakt.
	Dit gedrag kan worden afgezet door de strategy
	optie iv_vc de waarde 0 te geven.

1.03.04	18-07-2007 19:15

	WAARSCHUWING: Hoewel de database niet is gewijzigd moeten
	bestaande administraties worden geëxporteerd en weer
	geïmporteerd. Dit kan met de nieuwe versie van EekBoek, dus na
	de upgrade.

	BTW Aangifte: Toon ook het onafgeronde totaal en de afronding.

	BTW Aangifte: Optie --noround voor een onafgerond rapport.

	BTW Aangifte: Fix probleem met relaties die zowel debiteur als
	crediteur zijn.

	BKM Boekingen: Config optie strategy:bkm_multi. Indien gezet
	en niet nul (kortom, true) dan wordt in geval een boeking niet
	kan worden gematched tegen een openstaande post geprobeerd of
	deze boeking wellicht voor meerdere openstaande posten
	tegelijk bedoeld is.

	Klant-specifieke wijzigingen in de (niet ondersteunde)
	DaviAccount import module.

1.03.03	27-06-2007 12:39

	BKM Boekingen: Toon bedrag en relatie indien geen openstaande
	post kan worden gevonden.

	Shell: Optie --errexit: Verwerking van invoer breekt direct af
	na geconstateerde fouten.

	Shell: Optie --[no]interactive om interactief gedrag te
	forceren ook al komt de invoer niet van een terminal. Niet
	bedoeld voor uitwendig gebruik.

	Redesign en implementatie van de reporter backends.

	eekboek-mode.el: Emacs major mode voor EekBoek data.

	Kleine bugfixes.

1.03.02	04-02-2007 21:29

	Fix probleem met foutieve export van adm_btwperiode in
	multi-jaar admin (issue 1628783).

	HTML reports: Use normal comments /* */ instead of <!-- -->
	for included styles.

	Voorbeeldschema's verplaatst van lib/EB/schema naar
	lib/EB/example. 

	Voorbeelden verplaatst van lib/EB/example naar
	lib/EB/examples.

	Nieuw voorbeeldschema voor een vereniging, met dank aan Edwin
	Hakkennes.

	Fix probleem met UTF-8 data in Latin1 files in export zip.

1.03.01	27-12-2006 15:48

	*** DATABASE STRUCTUUR IS GEWIJZIGD ***
	Export de data voor de upgrade! Database migratie werkt alleen
	met PostgreSQL.

	Optie: --createsampledb. Geen gezeur meer over de plaats van
	de demo data, of gecompresste data files.

	Debiteuren en crediteuren kunnen nu per dagboek verschillend
	worden opgegeven.

	Fix probleem met jaareinde van BTW-loze administratie.

	Fix probleem met rapportbreedte jaareinde.

	Fix probleem met SQLite en opdrachten die direct na een
	createdb/schema worden uitgevoerd, zoals b.v.:

	 $ cat relaties.eb opening.eb | ebshell --createdb --schema=schema

	Fix probleem met het opruimen van de directories na (rpm) uninstall.

1.03.00	13-12-2006 21:55

	Expliciete controle of een nieuw boekstuknummer nog vrij is,
	ter voorkoming van een onvriendelijke "dup key" melding.

	Fix bug met strings in de export die " en \ bevatten.

	Expliciete(re) sorteervolgorde voor alle uitvoer.

	Afronding mogelijk via 'bankers rounding'.

1.02.01

	Config::IniFiles is nu onderdeel van EekBoek en hoeft niet
	langer apart te worden geïnstalleerd.

	Fix migratieprobleem 1.0.9 -> 1.0.10 voor PostgreSQL 7.x of zo.

1.02.00	2006-10-23 12:15

	Release 1.02.00.

1.01.03 -> 1.02.00

	Elimineer setting van environment variabelen in de lees-loop.
	Foute opdrachten als "foo=bar" werden daardoor niet gezien.

1.01.02 2006-10-16 22:36

	Fix bug in export van :dc property voor dagboeken.

	Foutmelding "geen schema" is nu "geen database schema" om
	onderscheid te maken met het rekening schema.

	Kleine workarounds i.v.m. het INIT block probleem van PAR.

	Multi-user implementatie van sequences voor SQLite. Deze
	database zou daarom nu ook volledig multi-user moeten kunnen
	worden gebruikt.

1.01.01	2006-10-13 15:59

	Fix migratieprobleem 1.0.9 -> 1.0.10.

1.01.00	2006-10-13 14:34

	Retrofit: Hernoem de rpm's naar EekBoek-unstable.

1.01.00	2006-10-11 15:15

	Support voor SQLite database. Inclusief IVP test.

	Eliminatie PostgreSQL afhankelijkheden.

	Stabiele sorteervolgorde voor Journaal.

	IVP voor een database wordt overgeslagen wanneer geen driver
	voor die database beschikbaar is.

	IVP gebruikt nu de bestanden uit de example directory.

	Database versie 1.0.10; migratie beschikbaar.

	WAARSCHUWING: Bij teruggaan naar 1.0.9 moet de database eerst
	fysiek worden verwijderd!

1.00.04	2006-10-11 14:59

	Trace messages voor SET/GET SEQUENCE.

	Update EekBoek.spec[.in] met goede URLs en zo.

1.00.03	2006-10-06 15:05

	Fix bug met TAccounts tabel bij interactief commando import.

	Fix bug in --ident display.

1.00.02	2006-09-30 13:54

	Forceer UNICODE onder Windows, tenzij locale:unicode dit
	overruled.

	Fix een bug in de inputafhandeling waar regels die met
	whitespace geheel worden genegeerd.

	Fix bug in het opstarten van het (ongedocumenteerde) sql
	commando.

1.00.01	2006-09-28 15:43

	Fix een bug waardoor de TAccounts tabel niet werd aangemaakt
	in geval van --import. Over het algemeen onschadelijk, tenzij
	de mutaties.eb een opdracht bevat die TAccounts nodig heeft,
	zoals een jaareinde.

	Fix detectie van Windows.

1.00	2006-08-27 21:15

	Op de kop af 18 maanden nadat ik de eerste regels intoetste tot wat nu
	EekBoek geworden is is het zover: de stabiliteit, functionaliteit,
	degelijkheid, veelzijdigheid en gebruiksgemak zijn naar tevredenheid
	van de gebruikers (en van mij!).

	Hier is hij dan: Versie 1.00! 

	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek-1.00-1.noarch.rpm
	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek-1.00-1.src.rpm
	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek-1.00.tar.gz
	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek.ppd

	Alle kits zijn voorzien van een aparte digitale handtekening. De key
	ervan vind je op http://www.eekboek.nl/fedora/RPM-PGP-KEY-EekBoek.

	YUM liefhebbers kunnen een (experimentele) repository toevoegen door
	het installeren van
	http://www.eekboek.nl/fedora/EekBoek-yum-1.0-1.noarch.rpm.
	Zie voor meer informatie http://www.eekboek.nl/fedora/repodata .

	De aanbevolen manier van installeren is door middel van de RPM.

	Belangrijkste wijzigingen:

	* Deze versie is identiek aan 0.93, met alleen het versienummer
	 aangepast. 

1.0RC3	2006-08-05 14:45

	EekBoek heeft nu een eigen web site: http://www.eekboek.nl .

	EekBoek 1.0 Release Candidate 3 is daar nu beschikbaar:

	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek-0.93-1.noarch.rpm
	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek-0.93-1.src.rpm
	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek-0.93.tar.gz
	* http://www.eekboek.nl/dl/EekBoek.ppd

	Alle kits zijn voorzien van een aparte digitale handtekening. De key
	ervan vind je op http://www.eekboek.nl/fedora/RPM-PGP-KEY-EekBoek.

	YUM liefhebbers kunnen een (experimentele) repository toevoegen door
	het installeren van
	http://www.eekboek.nl/fedora/EekBoek-yum-1.0-1.noarch.rpm.
	Zie voor meer informatie http://www.eekboek.nl/fedora/repodata .

	De aanbevolen manier van installeren is door middel van de RPM.

	Belangrijkste wijzigingen:

	* Deze versie is identiek aan 0.92, met uitsluitend de gewijzigde web
	 site in sources en documentatie.

1.0RC2	2006-07-20 15:11

	* Deze versie is identiek aan 0.63.

0.63	2006-07-12 19:02

	* Herstel ernstige fout in het hernieuwde saldoberekeningsmechanisme.

	 VERSIE 0.62 NIET GEBRUIKEN. RESTORE DE PRE-0.62 DATABASE!

	* Controleer bij het verwijderen van een boeking of het boekjaar of de
	 BTW periode niet is afgesloten.

0.62	XXXXXXXXXXXXXXXX

	* Bank- en kasboekingen kunnen ook een --beginsaldo meekrijgen.

	 Saldobepaling gaat op volgorde van boekstuknummer (was:
	 invoervolgorde).

	 Het beginsaldo moet overeenkoment met het eindsaldo van het eraan
	 voorafgaande boekstuk (indien aanwezig).

	 Het eindsaldo moet overeenkoment met het beginsaldo van het erop
	 volgende boekstuk (indien aanwezig).

	 Dit lost tevens een im/exportprobleem op met boekstukken die worden
	 verwijderd en later opnieuw ingevoerd.

	* Export van boekstukken gaat nu per dagboek, op volgorde van
	 boekstuknummer.

	* Database structuur is gewijzigd -- automigratie is beschikbaar.

	* Boekingen laten geen informatie meer zien tenzij de optie --verbose
	 wordt meegegeven.
	 (Is dit een goed idee?)

0.91	2006-07-03 14:37

	1.0 Release Candidate 1

	* UNICODE is nu default, de ebshell 'banner' toont nu in voorkomende
	 gevallen (Latin1) in plaats van (UNICODE).

	* De tekensetaanduiding in bestanden is gewijzigd van

	  # Content-Type: text; charset = ...
	 in
	  # Content-Type: text/plain; charset = ...

	 De oude vorm blijft vooralsnog herkend.

	* De automigratie-bestanden zijn verwijderd.

0.61	2006-06-20 22:04

	* Import naar en Export van files.

	  $ ebshell --export --file data.ebx
	  $ ebshell --import --file data.ebx

	 Dit vereist het beschikbaar zijn van de module Archive::Zip.

	* Voor inkoop- en verkoopboekingen mag de boekstukomschrijving of de
	 boekstukregelomschrijving (maar niet beide) leeg zijn. De waarde van
	 de andere omschrijving wordt dan overgenomen.

	 Dit is met name handig voor simpele inkoop-/verkoopboekingen waarbij
	 normaalgesproken beide beschrijvingen toch hetzelfde zouden zijn:

	  inkopen 10-10 "Internetkosten" XS4ALL "" 10,00

	* Fix een (overigens onschuldige) "undefined" warning bij verwijderen
	 van een partiële boeking.

0.60	2006-06-09 15:08

	* Lokatie van de 'example' directory:

	 - In geval van Build install: <site_perl>/EB/example
	 - In geval van RPM  install: <share_doc>/EekBoek-x.xx/example
	 - In geval van PPM  install: <site_perl>/EB/example

	* Het sample database script is vervallen. Met de nieuwe import
	 functionaliteit kan de sample database eenvoudig worden opgezet met

	 $ ebshell --db=sample --import --dir=<example>

	 waarin <example> de 'example' directory is.

0.59	2006-06-05 21:48

	* Het main programma ebshell is nu een triviale wrapper rondom
	 module EB::Shell.

	 (Dat is nu zo'n wijziging waar niemand iets van zou moeten kunnen
	 merken, maar je weet maar nooit.)

	* Er is nu een command line import en export commando.

	 $ ebshell --export --dir=foo

	 Equivalent met: $ ebshell -c export --dir=foo

	 $ ebshell --import --dir=foo

	 Equivalent met: $ ebshell --createdb -c import --dir=foo

	* Bijkomende wijzigingen voor CSS handling (zie 0.58).

	* Fix probleem met verwijderen script dir van geïnstalleerde rpm.

	* Fix 1 januari-probleem met openingsbalans.

0.58	2006-06-01 18:04

	* CSS stylesheet afhandeling in HTML rapporten

	 Er is nu een config setting `cssdir' in sectie `html' waar de
	 directory kan worden opgegeven waar de CSS stylesheets zijn te
	 vinden.

	 Het uiteindelijke resultaat hangt af van deze `cssdir', en de voor
	 het rapport opgegeven `style' optie.

	  Style     Cssdir  Resultaat
	  --------------------------------
	  -       -    De EekBoek standaard style voor dit type
				  rapport wordt opgenomen in het rapport.

	  naam     -    De EekBoek standaard style `naam' wordt
				  opgenomen in het rapport.

	  -       dir   Stylesheet link naar dir/std.css, waarin std
				  de naam is van de EekBoek standaard style
				  voor dit type rapport.

	  naam     dir   Stylesheet link naar dir/naam.css

	  bestandsnaam n.v.t.  Stylesheet link naar bestandsnaam

	 Zonder wijzigingen betekent het dat de standaard stylesheet nu in de
	 rapporten wordt opgenomen, zodat deze direct toonbaar zijn.

	 Om hetzelfde resultaat te bereiken als tot nu toe het geval is, moet
	 de config setting

	  [html]
	  cssdir = css

	 worden opgegeven.

0.57	25-05-2006 20:54

	* Probeerdatabase

	 Na afloop van de installatieverificatietests is er een
	 probeerdatabase "sample" beschikbaar. Deze wordt nu ook in
	 de vorm van een SQL file in de example directory
	 meegeleverd.

	 Dit is met name van belang indien er wordt geïnstalleerd
	 vanuit een RPM, want dan is de probeerdatabase niet
	 aangemaakt.

	 De probeerdatabase kan te allen tijde worden (her)aangemaakt
	 met:

	  $ dropdb eekboek_sample
	  $ psql template1 < example/sampledb.sql

	 Na een RPM installatie is de example directory te vinden in
	 de zogenaamde 'doc' dir, meestal /usr/share/doc/eekboek-X.XX'.

	* Controle op numeriek zijn van het boekstuknummer.

	* "--opening" optie voor "balans". Hiermee wordt de openingsbalans
	 opnieuw getoond.
	 In geval van meervoudige boekjaren dienen de voorgaande
	 boekjaren te zijn afgesloten, anders is deze openingsbalans
	 gelijk aan de eindbalans van het voorgaande boekjaar.

0.56	05-05-2006 21:53

	* (Enigszins experimenteel) Betere Unicode transparantie.

	 Alle door EekBoek te verwerken bestanden kunnen middels een
	 Content-Type aanduiding aangeven of de inhoud Latin1 dan wel
	 UTF-8 is. Dit geldt voor:

	 - schema
	 - invoer via redirectie en de 'include' opdracht.

	 Bij het schrijven van export-bestanden wordt standaard een
	 Content-Type toegevoegd.

	 De Content-Type aanduiding is:

	  # Content-Type: text; charset = XXX

	 XXX = Latin1, Latin9, ISO-8859.1 of ISO-8859.15 (voor Latin1 invoer)
	 XXX = UTF-8 (voor Unicode UTF-8 invoer)

	 Zonder Content-Type aanduiding worden de invoerbestanden
	 verondersteld overeen te komen met de omgeving, dus UTF-8 in
	 een Unicode omgeving, en anders Latin1.

	 De meegeleverde bestanden (schema's) zijn nu in UTF-8, en
	 hebben een overeenkomstige Content-Type aanduiding.

	 De restrictie dat in een Unicode omgeving een database ook
	 Unicode moet zijn is (voorlopig) (weer) vervallen.

	* Onder MS Windows wordt default een Unicode omgeving verondersteld.

	* Keuze uit afrondingsalgoritmen. In de config file:

	 [strategy]
	 round = XXX

	 Op dit moment zijn er twee mogelijkheden: "ieee", de huidige
	 methode, en "posix", een over het algemeen iets betere
	 afrondingsmethode.

	 Suggesties (plus implementatie, zie EB::Format) voor meer
	 afrondingsalgoritmen zijn welkom.

	* Fix probleem met trailing backslash in non-file invoer.

0.55	04-04-2006 15:22

	* Instelbaar datumformaat.

	 In de config file:

	   [format]
	   date = yyyy-mm-dd

	 Mogelijke formaten zijn: YYYY-MM-DD (default), DD-MM-YYY en
	 DD-MM. In het laatste geval wordt, waar nodig, het formaat
	 aangevuld tot DD-MM-YYYY.

0.54	 04-04-2006 12:01

	* Aanvullende fixes voor UNICODE.

	 Bestanden worden gecontroleerd op valide UNICODE tekens.

	 Non-UNICODE databases worden geweigerd indien UNICODE is
	 geactiveerd. Een database kan gemakkelijk worden
     geconverteerd met:

	  $ pg_dump eekboek_XXX > xx
	  $ dropdb eekboek_XXX
	  $ createdb -E unicode eekboek_XXX
	  $ psql eekboek_XXX < xx

	 Let op: De standaardbestanden (schema's en zo) zijn nog steeds
	 Latin1.

	* De HTML uitvoer kan gebruik maken van de module HTML::Entities,
	 indien deze is geïnstalleerd.

0.53	29-03-2005 20:35

	* UNICODE support. ****EXPERIMENTEEL****

	 Aanzetten met de EekBoek locale in de config file:

	  [locale]
	  unicode = 1

	 of

	  [locale]
	  lang = nl_NL.utf8

	 Elke suffix anders dan utf8 (of utf-8) wordt als latin1
	 geïnterpreteerd.

	 ("unicode" heeft prioriteit over "lang").

	 Semantiek:

	 - Alle geproduceerde uitvoer (scherm, maar ook rapporten, exports,
	  etc) wordt in UTF-8 weggeschreven.
	 - Alle invoerbestanden (schema, opening.eb, imports, etc) moeten
	  UTF-8 zijn.

	 Geen databasewijzigingen. Echter, alle met 0,53 aangemaakte
	 databases zijn niet te verwerken met pre-0.53 versies.

	 Zonder het aanzetten van UNICODE moet alles zijn zoals het was.

	 Zoals gezegd, is e.e.a. nog een beetje experimenteel. Testresultaten
	 en feedback wordt op prijs gesteld.

	 Let op: De standaardbestanden (schema's en zo) zijn nog steeds
	 Latin1.

0.52	27-03-2006 15:21

	* Wijzigingen in packaging t.b.v. RPM-build en CPAN.

	* Database-tests kunnen worden uitgevoerd met een RPM-build:

	  $ rpmbuild ... --with dbtests ...

	* De source-RPM is getekend met mijn GPG key. Om de source-RPM te
	 verifiëren moet je mijn GPG key in het rpm systeem importeren,
	 bijvoorbeeld:

	  $ wget http://www.squirrel.nl/people/jvromans/pubkey.asc
	  $ sudo rpm --import pubkey.asc

	* Fix probleem met aanmaken database op remote database server.
	 Hierdoor faalt de IVP indien de database nog niet bestaat.

0.51	24-02-2006 15:03

	* Bouwen en installeren gaat nu middels het Module::Build framework.

	 $ perl Build.PL
	 $ ./Build
	 $ ./Build test
	 $ su
	 # ./Build install

	* Het Module::Build framework wordt (vooralsnog) meegeleverd.

	* Een compatibility-mode Makefile.PL is meegeleverd.

	* De installatie-verificatieprocedure is nu geïntegreerd in de build
	 tests. 

	* De build, test en installatie kan nu ook onder ActiveState Perl
	 onder Windows.

	* Fix probleem met ophalen database naam op remote database server.

0.50	17-03-2006 19:34

	* Bugfixes m.b.t. de boekhoudkundige/rekenkundige berekening van
	 balanstotaal.

0.49	16-03-2006

	* De oorspronkelijke, boekhoudkundige berekening van het
	 balanstotaal voor de openingsbalans wordt nu ook weer
	 geaccepteerd, evenals de in de vorige versie geïntroduceerde
	 rekenkundige berekening. Zie de documentatie.

	* Kleine bugfixes.

0.48	13-03-2006 20:54

	* Negatieve getallen in de openingsbalans blijven gehandhaafd.
     In vorige versies werd (foutief!) de D/C status gewisseld.

	 B.v., oude situatie:

		adm_balans <debetrek> 100
		adm_balans <debetrek> -10

		adm_balans <creditrek> 90

		adm_balanstotaal    100

	 Nieuwe situatie:

		adm_balans <debetrek> 100
		adm_balans <debetrek> -10

		adm_balans <creditrek> 90

		adm_balanstotaal    90

	 Dit is een incompatibele wijziging, doch enkel indien er
	 negatieve bedragen in de openingsbalans voorkomen (wat
	 doorgaans niet het geval zal zijn). In dat geval moet het
	 balanstotaal even worden aangepast.

	* Fix BTW afsluiting na export/import indien BTW periode != jaar.

0.47	10-03-2006 13:54

	* Additionele fixes voor duizendpuntjes in jaarafsluiting.

	* Fix BTW afsluiting na export/import indien BTW periode != jaar.

0.46	07-03-2006 10:06

	* Duizendpuntjes worden niet worden toegepast in geëporteerde gegevens
	 omdat die anders niet meer kunnen worden ingelezen.

0.45	06-03-2006 17:23

	* Kolombreedte van bedragen in tekstuele rapportages is instelbaar.

	 Configuratievariabele 'numwidth' in sectie 'text' kan hiervoor
	 worden gebruikt:

	   [text]
	   numwidth = 10
	   numwidth = +1
	   numwidth = 111%

	 Elk van deze settings vergroot de standaardwaarde van 9 naar 10.

	* Duizendpuntjes.

	 Configuratievariabele 'thousandsep' in sectie 'locale' kan hiervoor
	 worden gebruikt:

	   [locale]
	   decimalpt = ,
	   thousandsep = .

	 De kolombreedte in tekstuele rapportages wordt automatisch vergroot
	 bij het gebruik van duizendpuntjes.

	* Windows install kit voor de ActiveState Perl Package Manager.
	 Zie README.WINDOWS.

0.44	05-03-2006 22:26

	* Inkoop/Verkoopdagboeken mogen ook een :rekening specificatie krijgen
	 in het schema. Indien deze ontbreekt wordt de koppeling "crd" resp
	 "deb" gebruikt.

	* Koppelingen voor "deb" en "crd" mogen ontbreken in het schema mits
	 er geen dagboeken zijn die er gebruik van maken.

	* De BTW tabel mag ontbreken in het schema. Er wordt dan geen BTW
	 toegepast. Bijvoorbeeld voor organisaties die niet BTW-plichtig
	 zijn. (Experimenteel)

	* Alle koppelingen voor BTW (btw_ih, btw_vl, etc...) mogen ontbreken
	 in een BTW-vrije administratie.

	* Configuratie-setting "userdefs" in sectie "shell" om een userdefs
	 module te selecteren. Pas op: als de module niet succesvol laadt is
	 dit een fatale fout.

0.43	03-03-2006 23:01

	* Nieuw aangemaakte administraties (aangemaakt met 0.43 of later)
	 kunnen bedragen groter dan 21.474.836,47 aan. De huidige limiet ligt
	 op 92.233.720.368.547.758,07.
	 Bestaande databases worden ge-automigreerd.

	* Diverse aanpassingen in de toepassing van BTW voor minder-triviale
	 boekingen.

	* Export/import verbeteringen, waarondr behoud van BTW aangifteperiode.

	* Mogelijkheid tot draaien zonder Term::ReadLine::Gnu. Niet dat je het
	 leuk zult vinden...

0.42	20-02-2006 22:59

	* Toepassen van BTW is nu volledig gedreven door de kosten/omzet
	 classificatie van de grootboekrekeningen.

	* Meer flexibele BTW codering in schema: naast hoog/laag kan ook
	 kosten/omzet en incl/excl worden opgegeven.

	* BTW koppeling met balansrekening in schema is weer mogelijk, daarbij
	 moet dan een kosten/omzet classificatie worden opgegeven.

	* Naast kosten (code K) en omzet (code O) kan een grootboekrekening in
	 het schema ook als neutraal (code N) worden opgegeven. Op een
	 neutrale rekening kan nooit BTW worden geboekt.

	* Meer flexibele BTW codering in boekingsbedragen: naast H/L is ook
	 K/O mogelijk (en soms verplicht). BTW exclusief kan worden opgegeven
	 met een "-".

	* Herziene en aanvullende documentatie inzake het toepassen van BTW.

0.41	09-02-2006 18:47

	* BTW koppeling met balansrekening in schema niet langer toegestaan.

	* Config variabelen op command line:

	 --define database:name=foo

0.40	07-02-2006 12:55

	* Opdrachten "import" en "include" (experimenteel).

	 Met "import" kan een eerder geëxporteerde administratie in één klap
	 weer worden gereconstrueerd. De huidige inhoud van de database wordt
	 daarbij volledig overschreven.

	 Opdracht "include" neemt een bestandsnaam en voert alle opdrachten
	 uit dit bestand uit.

	* Schema-naam (ebshell --schema=naam) mag nu ook een bestand zijn in
	 plaats van een naam (alleen letters, cijfers en _). In het geval van
	 een bestand wordt geen zoekstrategie toegepast.

0.39	06-02-2006 19:22

	* Kleine bugfixjes.

0.38	04-02-2006 20:41

	* BTW Aangifteformulier aangepast aan de moderne tijd.
	 Kleineondernemenrsregeling verwerkt in formulier.

	* Betere foutdetectie op verkeerde commando-invoer.

	* Herziening alle hulpteksten.

	* Bug fix: RPM bouwprobleem met Config::IniFiles.

0.37	02-02-2006 15:08

	In batch mode wordt backslash-continuering ook beëindigd door
	een lege regel.

0.36	24-01-2006 18:16

	Wijzigen rapportopmaak d.m.v. de configuratiefiles (Experimenteel).
	Fix periode-einde balans/resultaat.
	Fix enkele warnings voor "missing configs".
	Eerste aanzet afscheiden database-specifieke code.

0.35	23-01-2006 11:31

	Better checks on user input for bookings.
	Fix problem with null object if no configs.

0.34	22-01-2006 21:38

	Config files.
	Uitfasering environment variabelen.
	Fix .eb generatie door jaareinde.
	Export jaareinde.
	Kleine fixes.

0.33	20-01-2006 09:38

	Emergency fix. Please do not use 0.32.

0.32	18-01-2006 22:47

	INCOMPATIBELE WIJZIGING
	=======================
	Openstaande posten ingevoerd bij het openen van het boekjaar
	door middel van de vorm "adm_relatie <boekstuknummer> ..."
	hebben de omschrijving en relatiecode omgewisseld.

	Dat betekent dat de opdracht ter invoering van de openstaande
	boeking nu identiek is aan de oorspronkelijke
	boekingsopdracht, voorafgegaan door het woord "adm_relatie".
	=======================

	Database structuur is gewijzigd, auto-migratie is beschikbaar.

0.31	17-01-2006 22:19

	Export functionaliteit.
	Tegenrekening voor Memoriaal.
	Verbetering PostgreSQL tests.

0.30	14-01-2006 22:37

	Afronden documentatie.
	Extra build test op database.
	IVP: Verificatie Crediteuren/Debiteurenoverzicht.
	IVP: Verificatie HTML en CSV generatie.
	Issue 1404053: Grootboekrekeningen als '0005' toestaan.
	Openstaande posten: FQbsknr voor openstaande posten vorig boekjaar.
	Aparte style / kleurtje voor openstaande posten vorig boekjaar.
	Fix Issue 1404051: Fout bij TABs in Schema.

0.29	12-01-2006 22:44

	Issue 1395916. Openstaande posten ondersteunt --per en --boekjaar.
	Debiteuren/Crediteurenboekingen ondersteunen --boekjaar.
	Issue 1403886. Debiteuren/Crediteurenboekingen tonen
	openstaande betalingen nu correct.
	Geen waarschuwing meer als de einddatum van een periode in de
	toekomst ligt.
	Fix HTML generatiefout (stylesheet spec ontbrak tenzij
	expliciet meegegeven).

0.28	11-01-2006 23:03

	:btw=<code> in schema.
	Lay-out fix Balans/Resultaatrekening.
	Fix openstaande posten rapportage bij jaareinde.
	Documentatie-updates.

0.27	09-01-2005 18:48

	Uitgebreider rapport over Openstaande posten.
	Jaareinde kan nu ook de openingsopdrachten voor het komende
	boekjaar aanmaken.
	Stylesheet fixes voor Proef- en Saldibalans.

0.26	08-01-2005 19:56

	Aanpassingen voor BTW aangifte met --periode en --boekjaar.
	Alle rapporten kennen nu ook een CSV variant.
	Debiteuren: Fix voor openstaande inkoopfacturen.
	adm_naam niet langer toegestaan bij openen boekjaar.
	CSS Style sheet voor openstaande posten.

0.25	05-01-2006 10:24

	Toepassen regeling Kleine Ondernemers.
	Nieuwe reporter backend. Alle rapporten kennen nu ook een
	HTML variant.
	Kleine bugfixes.
	Enkele documentatie updates.

0.24	28-12-2005 23:26

	Overzichten voor Debiteuren en Crediteuren.
	Environment variabelen EB_DB_USER, EB_DB_PASSWORD, EB_DB_HOST
	en EB_DB_PORT voor database access.

0.23	23-12-2005 11:41

	Kleine bugfixes.
	Enkele documentatie updates.
	Boekstuknummers in Grootboek overzicht nu ook in
	Dagboek:Volgnummer vorm.

0.22	14-12-2005 17:25

	Packaging t.b.v. CPAN.

0.21	13-12-2005 20:20

	*** EERSTE PUBLIEKE BETA RELEASE ***
	Meer dan 9 hoofdverdichtingen en meer dan 89 verdichtingen
	mogelijk.
	Twee voorbeeld-schema's: eenmanszaak en bvnv.
	adm_relatie neemt nu een fully-qualified boekstuknummer:
	adm_relatie inkopen:1998:1245 1998-12-31 "Consultancy" SCS 1877.09

0.20	12-12-2005 11:55

	Aanzet documentatie op web site.
	Opdracht "relaties" kan meerdere relaties tegelijk aanmaken.
	BTW intracomm. in aangifte.
	Bugfixes jaareinde.
	ebshell command line opties --boekjaar, --db (alias voor
	--dataset) en --journaal (preferred voor --journal).
	Waarschuwing voor relaties met BTW intra en BTW verlegd (nog
	niet (geheel)) ondersteund.
	Dagboek-ids kunnen nu alfanumeriek (max. 4 tekens) zijn.
	Invoeren syntax Dagboek:BoekjaarCode:VolgNummer voor boekstukken.
	*** INCOMPATIBLE DATABASE CHANGES *** GEEN MIGRATIE ***

0.19	30-11-2005 21:45

	sample renamed naar ivp.
	example aangemaakt.
	spec file generatie in tarball.
	Uitfasering van dubbele vlaggetjes in schema.
	Temporary disable Build.PL building.

0.18	21-11-2005 17:04

	Emergency fix voor PostgreSQL temp tables probleem.
	PATH fix in sample/setup.csh.

0.17	19-11-2005 23:18

	HTML uitvoer-plugins voor Balans en Resultaat.
	HTML uitvoer-plugin voor Journaal.
	HTML uitvoer-plugin voor Grootboek.

0.16	16-11-2005 15:25

	Aanvang invoering universele uitvoer-plugins voor rapporten.
	Meer help: "help periodes" en "help rapporten".
	btwaangifte heeft nu een --definitief optie. Is netter.
	Openstaande posten worden gegroepeerd per dagboek.
	Openstaande posten per einddatum.
	Relatiecodes worden nu case-insensitive herkend.

	Meerdere boekjaren per administratie (experimenteel).

0.15	08-10-2005 18:20

	BTW aangifte nu ook naar bestand (optie --output=...) en in
	HTML formaat (optie --html).
	Lange boekstukomschrijvingen worden in het journaal en
	grootboek over meerdere regels afgedrukt.
	Wijziging boekstuknummer in numeriek.
	Bugfix: BTW aangifte gebruikte harde nummers voor BTW
	rekeningen.

0.14	03-10-2005 23:09

	Automatische migratie van database naar een nieuwe versie.
	(EB::Tools::SQLEngine): Afvangen transactionele commandos.
	(Shell) Correct completions after "help".
	(EB::Booking::*) Partiële boekingen.

0.13	30-09-2005 18:40

	(EB::Report::Open) Overzicht openstaande posten.
	(Shell) Niewe opdracht: "openstaand".
	(Utils) Meer ISO-achtige periodeformaten:
	YYYY-MM-DD/YYY-MM-DD, YYYY-MM-DD/MM-DD en YYYY-MM-DD/DD.
	(Shell) Experimentele invoer-completion op
	debiteur/crediteurcodes en grootboekrekeningen.

0.12	29-09-2005 22:05

	(Shell) Periode-selectie (--periode=XXX) voor (sommige) commando's.
	(Grootboek) Periode-selectie.
	(Journaal) Periode-selectie.
	(Relatie) Dagboek-selectie met --dagboek.

	Periode-aanduidingen zijn erg flexibel. B.v. als 2003 het
	huidige boekjaar is, dan zijn de volgende aanduidingen equivalent:

	 2003-01-01 - 2003-03-31
	 01-01-2003 - 31-03-2003
	 01-01 - 31-03
	 januari - maart
	 jan - mrt (korte namen)
	 m1 - m3 (maandnummers)
	 k1 (eerste kwartaal)

	Eveneens:

	 2003-02-01 - 2003-02-28
	 01-02-2003 - 28-02-2003
	 01-02 - 28-02
	 februari
	 feb
	 m2

	Verder is toegestaan:

	 jaar    (01-01 - 31-12)

	Een subset hiervan is ook bruikbaar voor b.v. btw aangifte.

0.11	28-09-2005 22:59

	(BKM.IV) Datumcontrole op boekingen. Boekingen moeten in het
	huidige boekjaar vallen. 
	(BTWAangfite) Als er definitief BTW aangifte is gedaan kan
	er niet meer worden geboekt in die periode. Een BTW aangifte
	wordt definitief door toevoeging van het woord "definitief"
	aan de opdracht, b.v.:

	 btwaangifte augustus definitief

	Introductie database migratie. Om te migreren van database
	versie 1.0.0 (EekBoek 0.10) naar 1.0.1 (EekBoek 0.11) kan het
	script migrate/1_0_0_to_1_0_1.sql worden gebruikt:

	 pg_dump -c $EB_DB_NAME > backup.sql
	 psql $EB_DB_NAME < migrate/1_0_0_to_1_0_1.sql

	(Wordt later wsl. geautomatiseerd)

	(EB::Tools::Schema,EB::Tools::SQLEngine) Afsplitsen SQL
	engine. 

0.10	27-09-2005 23:09

	(IV, BKM) Her-invoering van de mogelijkheid om BTW te boeken
	op 'std' boekingen. Zie de beschrijving in
	samples/mutaties.eb. BTW tariefcodewijzigingen kunnen nu ook
	zijn "@H" en "@L" voor hoog resp. laagtarief.

	Correctie van de dependencies in Makefile.PL.

0.09	26-09-2005 22:34

	Belangrijkste wijziging: Uitfaseren van de rol van de D/C
	setting van grootboekrekeningen tijdens het boekingsproces.

	Tot nu toe werd de richting van een boeking bepaald door het
	dagboek en de Debet/Credit setting van de betreffende
	grootboekrekening. Dit werd door enkele testers als
	contra-intuïtief ervaren en daarom heb ik in overleg een
	nieuwe manier geïmplementeerd.

	Consequenties voor bestaande mutatie-bestanden:

	- Inkoop / Verkoop boekingen: geen consequenties.

	- Bank / Kas / Memoriaal:
	 - 'deb' boekingen: geen
	 - 'crd' boekingen: het bedrag moet nu negatief worden
	  opgegeven (het saldo vermindert immers)
	 - 'std' boekingen: Boekingen met BTW zijn niet langer
	  toegestaan. Deze zijn boekhoudtechnisch nl. vrijwel altijd
	  incorrect, en doorgaans illegaal. Als je perse een 'std'
	  boeking met BTW wilt, dan kun je die met de hand
	  uitsplitsen.

	Zie de beschrijving in samples/mutaties.eb.

0.08	22-09-2005 15:45

	(BKM) BKM boekingen kunnen nu een datum per boekstukregel krijgen.
	(Grootboek) Opdracht 'grootboek' kan selectief worden uitgevoerd op een of
	meer rekeningen.
	(EB::Utils) Nieuw: Utility functies.

0.07	21-09-2005 12:25

	(IV,BKM) Datum ook als DD-MM-JJJJ en DD-MM.
	(IV,BKM) --totaal optie.
	(IV,BKM) Melding over balansrekening vervalt.
	(IV,BKM) Melding over D/C conflict niet langer fataal.
	(EB::Locale) Alles onder I18n (gettext).
	Alle tools printen een banner.
	(EB): Nieuwe, algemene module. Handelt Globals en Locale af.
	(EB::Booking::Delete) Verwijderen boekstukken.
	(EB::Booking::Decode) Decoderen boekstukken.
	(EB::Shell) Nieuwe opdracht: "verwijder".
	(EB::Shell) Nieuwe opdracht: "toon".

0.06	02-09-2005 19:15

	(EB::Tools::Schema) Schema handling.
	(ebshell) Schema initialisatie.
	(Makefile.PL, build_common.inc) Installer
	Introductie EB library (@INC/EB).

0.05	30-08-2005 10:50

	(Shell) Alle shell spul van Shell:: -> EB::Shell::
	(EB::Shell::Base) Opvangen ontbreken van Term::Size.
	(Term::Size): Verwijderd.
	(opening, schema) tools -> EB::Tools
	(ebshell.pl) Integratie nieuwe stijl opening
	(dvimport, newdb, ...) Nieuwe stijl opening

0.04	28-08-2005 16:34

	(Schema) Tabel BTWTariefgroepen afgeschaft.
	(Database) Geen pgplsql (CREATE LANGUAGE) meer nodig.
	(Schema) CHECK constraints toegevoegd.
	(sample/setup.sh) Opvangen ontbreken van PERL5LIB
	(sample/setup.csh) Opvangen ontbreken van PERL5LIB
	(sample/newdb.sh) Creëer database met Latin1 encoding.
	(Term::Size) Stub voor mogelijk ontbrekende module.

0.03	15-08-2005 22:42

	(schema) Volledige database setup uitgaande van schema.dat.

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com