Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » EekBoek-2.02.00.tar.gz » Content »
pkg://EekBoek-2.02.00.tar.gz:969247/EekBoek-2.02.00/import/daviaccount/  info  downloads

README

* UNSUPPORTED * UNSUPPORTED * UNSUPPORTED * UNSUPPORTED * UNSUPPORTED *

Importeren vanuit DaviAccount (DaviDos en DaviAccount2000)
==========================================================

Deze programma's kunnen behulpzaam zijn bij het omzetten van een
bestaande administratie in DaviAccount.

Kies daartoe in DaviAccount de opdracht Exporteren -> Exact.

Deze produceert de volgende bestanden:

 EXACT61.TXT    Beschrijving
 GRTBK.CSV     Grootboekinformatie
 FMUTA6.CSV    Mutaties
 DEBITR.CSV    Debiteureninformatie
 CREDIT.CSV    Crediteureninformatie

Het programma dvimport.pl leest deze bestanden, en produceert een
aantal .sql bestanden ten behoeve van het aanmaken van de EekBoek
database. Dit kan dan gebeuren met:

 createdb <databasenaame>
 psql -f <EekBoekInstallDir>/EB/schema/eekboek.sql <databasenaam>

Daarna kunnen de programma's exirel.pl en eximut.pl de EekBoek
opdrachten produceren om respectievelijk de relaties en de mutaties
aan te maken.

Deze programma's dienen uitsluitend om u op weg te helpen en
pretenderen onder geen enkel beding volledig en/of betrouwbaar te
zijn.

DaviDOS compatibility note
--------------------------

Voor bestanden aangemaakt door DaviDOS moet aan de programma's de
command line optie '--ac5' worden meegegeven.

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com