Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » amsn_0.98.4.orig.tar.gz » Content »
pkg://amsn_0.98.4.orig.tar.gz:14168969/amsn-0.98.4/docs/  info  downloads

READMEca

Aquesta aplicaci� �s de programari lliure; pots redistribuir i/o modificar
el programa sota les condicions del "GNU General Public License" que ha
estat publicat per "the Free Software Foundation"; a partir de la versi�
2 o superior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperan�a de ser �til,
per� SENSE CAP GARANTIA. Mira al LGPL
"GNU General Public License" per a m�s detalls.

Has de haver rebut una copia del "GNU General Public License"
amb aquest programa; sin�, escriu al:
Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330
Boston, MA  02111-1307  USA

========================================================
=== Alvaro's Messenger==================================
El CCMSN era fant�stic! per� per desgr�cia l'autor
original va abandonar el projecte. D'altra vanda, era
molt funcional i necessitava un major treball per millorar
l'especte i al mateix temps completar el suport al
protocol a part de moltes coses m�s. I aqu� �s quan,
inicialment dos persones treballaven separadament, i
decideixen unir esfor�os per oferir-te aquesta gran
(aix� esperem) eina ;)

Alvaro J. Iradier
D. Emilio Grimaldo T.


Si us plau envia errades, commentaris o suggeriments a
P�gina del projecte Source Forge a:
http://sourceforge.net/projects/amsn

Noves versions, i p�gina principal:
http://amsn.sourceforge.net 
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com