Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » amsn_0.98.4.orig.tar.gz » Content »
pkg://amsn_0.98.4.orig.tar.gz:14168969/amsn-0.98.4/docs/  info  downloads

READMEca_VC

Este programa �s gratuit i lliure; pots redistribuir-ho i/o
modificar-lo baix els termes de la llic�ncia GNU (General Public License)
com est� publicat a la Free Software Foundation; la versi� 2 
de la llic�ncia o la versi� posterior que tu tries.

Este progrma est� distribuit amb l'esperan�a de ser �til, 
per� SENSE CAP GARANT�A de cap tipus. Consulta la llic�ncia GNU
per obtindre'n m�s detalls.

Amb el programa has rebut una c�pia de la llicpencia GNU; en cas
contrari, escriu a la Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

========================================================
=== Alvaro's Messenger==================================

El CCMSN era genial, per� desafortumadament el seu autor
original va abandonar el projecte. De tota manera era
molt funcional, nom�s necessitava un esfor� per millorar
l'aspecte, completar el suport de protocol i moltes altres
coses. Aix� va ser quan nosaltres, origin�riament els dos
treballant en ell per separat, vam decidir unir for�es i
portar-vos esta bona (esperem) obra.

Alvaro J. Iradier
D. Emilio Grimaldo T.

Per favor envieu bugs, comentaris, o sugger�ncies a
la web del projecte Source Forge:

<http://sourceforge.net/projects/amsn>

Noves versions, a la web:

<http://amsn.sourceforge.net> 

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com