Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » konq-plugins-4.4.0.tar.bz2 » Content »
pkg://konq-plugins-4.4.0.tar.bz2:1123983/konq-plugins-4.4.0/po/lv/  info  downloads

validatorsplugin.po

# translation of validatorsplugin.po to Latvian
# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Viesturs Zarins <viesturs.zarins@mii.lu.lv>, 2008.
# Maris Nartiss <maris.kde@gmail.com>, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: validatorsplugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-08 10:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-01 19:27+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Latvian <locale@laka.lv>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

#: plugin_validators.cpp:60
msgid "Validate Web Page"
msgstr "Pārbauda tīmekļa lapas korektumu"

#: plugin_validators.cpp:131
msgid "&Validate Web Page"
msgstr "&Pārbaudīt tīmekļa lapu"

#: plugin_validators.cpp:137
msgid "Validate HTML (by URI)"
msgstr "Pārbaudīt HTML (pēc URI)"

#: plugin_validators.cpp:141
msgid "Validate HTML (by Upload)"
msgstr "Pārbaudīt HTML (ar augšupielādi)"

#: plugin_validators.cpp:145
msgid "Validate CSS (by URI)"
msgstr "Pārbaudīt CSS (pēc URI)"

#: plugin_validators.cpp:149
msgid "Validate CSS (by Upload)"
msgstr "Pārbaudīt CSS (ar augšupielādi)"

#: plugin_validators.cpp:154
msgid "Validate &Links"
msgstr "Pārbaudīt &saites"

#: plugin_validators.cpp:160
msgid "Validate Page"
msgstr "Pārbaudīt lapu"

#: plugin_validators.cpp:164
msgid "View Validator Report"
msgstr "Apskatīt pārbaudītāja atskaiti"

#: plugin_validators.cpp:172
msgid "C&onfigure Validator..."
msgstr "&Konfigurēt korektuma pārbaudītāju..."

#: plugin_validators.cpp:318 validatorsdialog.cpp:49
msgid "Remote Validation"
msgstr "Attālināta pārbaude"

#: plugin_validators.cpp:325
msgid "Local Validation"
msgstr "Lokāla pārbaude"

#: plugin_validators.cpp:364 plugin_validators.cpp:385
#: plugin_validators.cpp:391 plugin_validators.cpp:402
#: plugin_validators.cpp:410
#, kde-format
msgid "1 error"
msgid_plural "%1 errors"
msgstr[0] "%1 kļūda"
msgstr[1] "%1 kļūdas"
msgstr[2] "%1 kļūdu"

#: plugin_validators.cpp:365 plugin_validators.cpp:386
#: plugin_validators.cpp:392 plugin_validators.cpp:403
#: plugin_validators.cpp:411
#, kde-format
msgid "1 warning"
msgid_plural "%1 warnings"
msgstr[0] "%1 brīdinājums"
msgstr[1] "%1 brīdinājumi"
msgstr[2] "%1 brīdinājumu"

#: plugin_validators.cpp:366 plugin_validators.cpp:387
#: plugin_validators.cpp:404
#, kde-format
msgid "1 accessibility warning"
msgid_plural "%1 accessibility warnings"
msgstr[0] "%1 pieejamības kļūda"
msgstr[1] "%1 pieejamības kļūdas"
msgstr[2] "%1 pieejamības kļūdu"

#: plugin_validators.cpp:368
#, kde-format
msgctxt "%1 is the error count string, %2 the warning count string"
msgid "%1, %2"
msgstr "%1, %2"

#: plugin_validators.cpp:370
msgid "HTML tidy results:"
msgstr "HTML tidy rezultāti:"

#: plugin_validators.cpp:384
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is the error count string, %2 the warning count string, %3 the "
"accessibility warning string"
msgid "Page: %1, %2, %3"
msgstr "Lapa: %1, %2, %3"

#: plugin_validators.cpp:390
#, kde-format
msgctxt "%1 is the error count string, %2 the warning count string"
msgid "Page: %1, %2"
msgstr "Lapa: %1, %2"

#: plugin_validators.cpp:400
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is the HTML frame name, %2 is the error count string, %3 the warning "
"count string, %4 the accessibility warning string"
msgid "Frame '%1': %2, %3, %4"
msgstr "Ietvars '%1': %2, %3, %4"

#: plugin_validators.cpp:408
#, kde-format
msgctxt ""
"%1 is the HTML frame name, %2 is the error count string, %3 the warning "
"count string"
msgid "Frame '%1': %2, %3"
msgstr "Ietvars '%1': %2, %3"

#: plugin_validators.cpp:461
#, kde-format
msgid ""
"<qt>The selected URL cannot be verified because it contains a password. "
"Sending this URL to <b>%1</b> would put the security of <b>%2</b> at risk.</"
"qt>"
msgstr ""
"<qt>Šo URL nevar pārbaudīt, jo tas satur paroli. Šī URL nosūtīšana uz<b>%1</"
"b> radīs drošības problēmas <b>%2</b>.</qt>"

#: plugin_validators.cpp:534
msgid "Cannot Validate Source"
msgstr "Nevar pārbaudīt šo avotu"

#: plugin_validators.cpp:535
msgid "You cannot validate anything except web pages with this plugin."
msgstr "Ar šo spraudni var pārbaudīt tikai tīmekļa lapas."

#: plugin_validators.cpp:546
msgid "Malformed URL"
msgstr "Nederīgs URL"

#: plugin_validators.cpp:547
msgid "The URL you entered is not valid, please correct it and try again."
msgstr ""
"Jūsu ievadītais URL nav pareizs, lūdzu labojiet to un mēģiniet vēlreiz."

#: plugin_validators.cpp:573
msgid "Validation"
msgstr "Pārbaudīšana"

#. i18n: file: internalvalidator.ui:18
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
#: rc.cpp:3
msgid "Accessibility validation level:"
msgstr "Pieejamības pārbaudīšanas līmenis"

#. i18n: file: internalvalidator.ui:26
#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, accessibilityLevel)
#: rc.cpp:6
msgid "0 (No check)"
msgstr "0 (nepārbaudīt)"

#. i18n: file: internalvalidator.ui:31
#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, accessibilityLevel)
#: rc.cpp:9
msgid "1"
msgstr "1"

#. i18n: file: internalvalidator.ui:36
#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, accessibilityLevel)
#: rc.cpp:12
msgid "2"
msgstr "2"

#. i18n: file: internalvalidator.ui:41
#. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, accessibilityLevel)
#: rc.cpp:15
msgid "3"
msgstr "3"

#. i18n: file: internalvalidator.ui:49
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, runAfterLoading)
#: rc.cpp:18
msgid ""
"If this option is enabled, the internal HTML validator is executed after a "
"webpage has been loaded."
msgstr ""
"Ja šis ir eslēgts, iekšējais HTML pārbaudītājs tiks darbināts pēc katras "
"tīmekļa lapas ielādes."

#. i18n: file: internalvalidator.ui:52
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, runAfterLoading)
#: rc.cpp:21
msgid "Run after loading"
msgstr "Darbināt pēc ielādes"

#. i18n: file: plugin_validators.rc:4
#. i18n: ectx: Menu (tools)
#: rc.cpp:24
msgid "&Tools"
msgstr "&Rīki"

#. i18n: file: plugin_validators.rc:8
#. i18n: ectx: ToolBar (extraToolBar)
#: rc.cpp:27
msgid "Extra Toolbar"
msgstr "Papildus rīkjosla"

#. i18n: file: remotevalidators.ui:16
#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
#: rc.cpp:30
msgid "HTML/XML Validator"
msgstr "HTML/XML pārbaudītājs"

#. i18n: file: remotevalidators.ui:22
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
#. i18n: file: remotevalidators.ui:71
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
#. i18n: file: remotevalidators.ui:120
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
#: rc.cpp:33 rc.cpp:42 rc.cpp:51
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. i18n: file: remotevalidators.ui:42
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
#. i18n: file: remotevalidators.ui:91
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
#: rc.cpp:36 rc.cpp:45
msgid "Upload:"
msgstr "Augšupielāde:"

#. i18n: file: remotevalidators.ui:65
#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
#: rc.cpp:39
msgid "CSS Validator"
msgstr "CSS pārbaudītājs"

#. i18n: file: remotevalidators.ui:114
#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_3)
#: rc.cpp:48
msgid "Link Validator"
msgstr "CSS pārbaudītājs"

#. i18n: file: reportwidget.ui:34
#. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, reportsView)
#: rc.cpp:54
msgid "Frame"
msgstr "Ietvars"

#. i18n: file: reportwidget.ui:39
#. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, reportsView)
#: rc.cpp:57
msgid "Row"
msgstr "Rinda"

#. i18n: file: reportwidget.ui:44
#. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, reportsView)
#: rc.cpp:60
msgid "Column"
msgstr "Kolona"

#. i18n: file: reportwidget.ui:49
#. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, reportsView)
#: rc.cpp:63
msgid "Message"
msgstr "Ziņojums"

#: rc.cpp:64
msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
msgid "Your names"
msgstr "Viesturs Zariņš"

#: rc.cpp:65
msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
msgid "Your emails"
msgstr "viesturs.zarins@mi.lu.lv"

#: reportdialog.cpp:63
msgid "Validation Report"
msgstr "Pārbaudes atskaite"

#: reportdialog.cpp:77
msgctxt "Validation status"
msgid "Error"
msgstr "Kļūda"

#: reportdialog.cpp:85
msgctxt "Validation status"
msgid "Warning"
msgstr "Brīdinājums"

#: reportdialog.cpp:93
msgctxt "Validation status"
msgid "Accessibility warning"
msgstr "Pieejamības brīdinājums"

#: validatorsdialog.cpp:35
msgid "Configure Validator Plugin"
msgstr "Konfigurēt korektuma pārbaudīšanas spraudni"

#: validatorsdialog.cpp:42
msgid "Internal Validation"
msgstr "Iekšējā pārbaudīšana"

#~ msgid "Configure Validating Servers"
#~ msgstr "Konfigurēt pārbaudīšanas serverus"

#~ msgid "Upload Not Possible"
#~ msgstr "Nav iespējams augšupielādēt"

#~ msgid "Validating links is not possible for local files."
#~ msgstr "Nav iespējams pārbaudīt sautes lokāliem failiem."

#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Konfigurēt"
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com