Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » modconf_0.3.9_all.deb » Content »
pkg://modconf_0.3.9_all.deb:1397570/usr/share/man/pl/man8/  info  control  downloads

modconf - Device Driver Configuration…  more info»

modconf.8.gz

MODCONF(8)      Obsługa modułów w Debianie      MODCONF(8)NAZWA
    modconf - narzędzie konfiguracji modułów

SKŁADNIA
    modconf    [--source   [floppy|mounted]]   [--target
    miejsce_przeznaczenia] [--libdir ścieżka] [--restrict-section
    dział]* [--exclude-section dział]* [--load-before moduł]*
    [--load-only moduł]* [--load-after moduł]*

OPIS
    modconf to skrypt służący do instalacji modułów jądra Linux.
    Można go używać interaktywnie (tryb GUI), lub z linii komend
    (tryb wsadowy).

OPCJE
    Opcje zaznaczone poniżej "*" są stosowane wobec tylko jednego
    modułu.  Jeśli chcesz zastosowac je wobec wiekszej ilości
    modułów, powtórz opcję na linii komend.

    --source floppy|mounted
       Wskazuje skąd mają zostać pobrane moduły. Opcja floppy
       (dyskietka) jest używana przy instalacji Linuksa.
       Opcja mounted jest używana przy zainstalowanym już
       systemie i jest ona stosowana domyślnie.

    --target katalog
       Określa  gdzie  w  systemie  znajdują  się pliki
       etc/modules i etc/modules.conf (domyślnie: / ). Nazwy
       katalogu nie należy konczyć znakiem "/".

    --libdir ścieżka
       Określa gdzie w systemie znajdują się pliki eval i
       descr.gz  (domyślnie:  /usr/share/modconf).  Nazwy
       katalogu nie należy konczyć znakiem "/".

    --restrict-section dział*
       ogranicza program modconf wyłącznie do określonego
       działu /lib/modules

    --exclude-section dział*
       zmusza program modconf do zignorowania danego działu
       /lib/modules

       Dostępne w czasie pisania tego dokumentu działy to:
       block cdrom fs ipv4 ipv6 misc net scsi (mogą być tam
       także inne działy w przypadku zainstalowania pakietów
       ze specjalnymi modułami, np. pcmcia-modules).

    --load-before moduł*
       dany moduł ma zostać załadowany przed wszystkimi
       innymi.

    --load-only moduł*
       dany moduł ma zostać załadowany po podanych opcją
       --load-before. Wyłącza tryb interaktywny.

    --load-after moduł*
       dany moduł ma zostać załadowany po podanych opcją
       --load-before.
       Ta opcja zostaje zignorowana w przypadku podania
       również poprzedniej opcji.

PRZYKŁADY
    Poniższe przykłady nie zostały przetestowane

    modconf  --load-only  plip  --load-before  ip_masq_ftp
    --load-only appletalk

    Ładuje moduły "ip_masq_ftp", "plip" oraz "appletalk", w
    takiej kolejności, i nie uruchamia programu interaktywnego.

AUTOR
    modconf  został  napisany  przez  Bruce'a  Perens'a
    <bruce@pixar.com>.
    Duże zmiany wprowadził Sven Rudolph <sr1@inf.tu-dresden.de>.
    Więcej zmian wprowadził Enrique Zanardi <ezanardi@ull.es>.
    I jeszcze trochę - Randolph Chung <tausq@debian.org>.

    Ta strona podręcznika została napisana przez Antonio Vieiro
    Varela <antonio@faraday.usc.es>, a przetłumaczona na język
    polski przez Marcina Owsianego <porridge@debian.org>.

BŁĘDY
    Brak znanych.

PATRZ TEŻ
    insmod(1),  modprobe(1),  depmod(1),  lsmod(1), rmmod(1),
    modules(2), kerneld(8).4th Berkeley Distribution  10 marca 1998         MODCONF(8)
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com