Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » openoffice.org-hyphenation-lt_1.2.1-3_all.deb » Content »
pkg://openoffice.org-hyphenation-lt_1.2.1-3_all.deb:21914/usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-lt/  info  control  downloads

openoffice.org-hyphenation-lt - Lithuanian hyphenation pattern for OpenOffice.org…  more info»

changelog.gz

2008-02-19 Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	Versija 1.2.1
	* Makefile, aspell/info: fiksuojama versija 1.2.1.
	* aspell/info, tools/proc: pakeista pagal aspell autoriaus Kevino
     Atkinsono reikalavimus.
	* lietuviu.ivpk, lietuviu.zodziai: pataisytos kelios nedidelės klaidos,
     dėl kurių strigo aspell žodyno formavimas.

2008-02-15  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	Versija 1.2
	* lietuviu.ivpk (1.18): Visiems priešdėliniams-sangrąžiniams 
	 veiksmažodžiams /S afiksas pakeistas /N afiksu (viso ~7000 žodžių);
	 tokiu būdu iš žodyno generuojamos aibės eliminuota ~13 mln. 
	 neteisingų formų (su dvejomis sangrąžinėmis dalelytėmis).

2008-02-14 Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* Makefile, aspell/info: fiksuojama versija 1.2.
	* lietuviu.veiksmazodziai: 3 veiksmažodžiai papildyti
     flagais.
	* lietuviu.zodziai: pridėti 20 daiktavardžių, 8 būdvardžiai ir
     1 būdvardis pataisytas.

2008-02-09  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.16): Ištaisyta 30 klaidų (neteisingų žodžių), 
	 pašalinti 46 nereikalingi (ar pasikartojantys) žodžiai, pridėti 
	 5 žodžiai, išvalyti, pašalinti komentarai ar komentuoti žodžiai. 
	 Pakoreguoti 5 žodžių afiksai: būdvardžiai 'ožkinga', 'ėringa', 
	 'kumelinga', 'džiūsna', išdvėsa' buvo nekaitomi; dabar bent 
	 išlinksniuojami kaip daiktavardžiai. Žodynas perrikiuotas.

	* ChangeLog (1.27): papildytas

2008-01-26  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* ChangeLog (1.26): cvs2cl.pl programa išgauta nuosekli keitimų 
	 žurnalo istorija, ji sutvarkyta (dienos įrašai suskliausti), 
	 ištaisytos klaidos (lietuviškų žodžių rašyba, taškai kur priklauso,
	 kabutės ir pan.); autorių komentarų stengiausi nekeisti.
	 Gavosi, sakyčiau, teisingesnis, tikslesnis, švaresnis ChangeLog. 
	 Ateityje, retsykiais "prasukant" 'cvs2cl.pl --revisions' beliks 
	 tik papildyti šį failą naujais įrašais.

2008-01-26  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.15): Ištaisytos 228! klaidos (daugiausia neteisingi 
	 žodžiai), pašalinta 113 žodžių.

2008-01-22  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.13): Ištaisyta 91 klaida: pataisyti 75 neteisingi
	 veiksmažodžiai ir jų afiksai, 16 veiksmažodžių pašalinta.

	* lietuviu.ivpk (1.14): Ištaisytos 42 klaidos (38 neteisingi 
	 veiksmažodžiai ir jų afiksai, 3 žodžiai pašalinti).

2007-12-09  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.25), lietuviu.vardai (1.37), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.40), lietuviu.zodziai (1.55): Pridėta 19 daiktavardžių, 4
	 vardai, 2 vietovardžiai, 2 būdvardžiai ir 1 veiksmažodis.

2007-12-05  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.24), lietuviu.vardai (1.36), lietuviu.zodziai
	 (1.54): Pridėta 17 daiktavardžių, 4 vardai ir 2 vietovardžiai.

2007-12-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.23), lietuviu.ivairus (1.21), lietuviu.vardai
	 (1.35), lietuviu.veiksmazodziai (1.39), lietuviu.zodziai (1.53):
	 Pridėti 28 daiktavardžiai, 4 būdvardžiai, 5 veiksmažodžiai, 16
	 vietovardžių, 1 vardas ir dar 5 pataisymai.

2007-11-02 14:59 Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.12): Ištaisytos 84 klaidos (neteisingi žodžiai), 
	 pridėtas 1 žodis.

2007-07-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.22), lietuviu.veiksmazodziai (1.38),
	 lietuviu.zodziai (1.52): Nauji žodžiai: 8 veiksmažodžiai (1
	 papildytas flag'as), 11 daiktavardžių, 1 būdvardis.

2007-05-10  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.51): Išmečiau komentarus, kurie trukdė
	 skriptams.

	* lietuviu.vardai (1.34): Apvaliau gyvenviečių pavadinimus.

	* tools/ispell2myspell.py (1.6): Pataisiau kvailą bugą (tarpai
	 eilučių gale). Ačiū Modestui Rimkui ir OOo pakuotojams!
	 http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58516

2006-12-19  Rimas Kudelis

	* CHANGE (1.2), ChangeLog (1.20), HOWTO (1.2), INSTRUKCIJOS.txt
	 (1.2), README (1.3), THANKS (1.6), mozilla/README (1.2),
	 tools/README (1.3): pagalbiniai failai perkoduoti į UTF-8
	 ChangeLog'e pataisiau porą smulkių klaidų.

	* ChangeLog (1.21): klaidelė (?) changeloge.

2006-11-29  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.19), lietuviu.vardai (1.33), lietuviu.zodziai
	 (1.50), aspell/info (1.8): Įkėliau prie 3 mėn. padarytus ir
	 užmirštus pakeitimus.

2006-11-27  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.11), lietuviu.jargon (1.23), lietuviu.vardai
	 (1.32), lietuviu.veiksmazodziai (1.36), lietuviu.zodziai (1.49):
	 Pridėjau 17000 vietovardžių iš gyvenviečių pavadinimų duombazės.
	 Pridėjau apie 180 kompiuterinių naujadarų į lietuviu.jargon.
	 Kažkodėl pasikeitė rikiavimo tvarka.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.37): "Fragmentuoti".

	* tools/ispell2myspell.py (1.5): Pataisiau skriptą, kad
	 nepriklausytų nuo lokalės. Be to, išvesties kodavimą perjungti
	 bus paprasta, kai pereidinėsim prie utf-8.

	* lietuviu.ivairus (1.20): Dažniausiai naudojamos santrumpos.
	
2006-11-26  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.35): Pridėjau 'iškoduotas'.

2006-06-04  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.18), lietuviu.ivpk (1.10), lietuviu.jargon (1.22),
	 lietuviu.vardai (1.31), lietuviu.veiksmazodziai (1.34),
	 lietuviu.zodziai (1.48), aspell/info (1.7): Papildymai ir
	 pataisymai.

2006-01-22  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* tools/: README (1.2), proc (1.1): Įkeltas skriptas 'proc' iš
	 aspell-lang paketo.

	* MANIFEST (1.6), Makefile (1.26), aspell/Makefile.pre (1.8),
	 aspell/README (1.9), aspell/configure (1.2), aspell/info (1.6),
	 aspell/lietuviu.alias (1.2), aspell/lithuanian.alias (1.2),
	 aspell/lt.multi (1.4): aspell6-lt paketo formavimui pritaikytas
	 skriptas 'proc'.

	* ChangeLog (1.17): Pastarojo pusmečio istorija.

2006-01-21  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* MANIFEST (1.5), Makefile (1.25): Įkelta, Alberto A. paruošta,
	 skiemenavimo lentelė.

	* hyph/: README_hyph_lt_LT.txt (1.1), hyph_lt_LT.dic (1.1): Įkelta,
	 Alberto A. paruošta, skiemenavimo lentelė.


2006-01-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* Makefile (1.24), lietuviu.zodziai (1.47), aspell/Makefile.pre
	 (1.7), aspell/info (1.5): Pataisytas aspell6-lt paketo formavimas.

2006-01-02  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.9), lietuviu.jargon (1.21), lietuviu.zodziai
	 (1.46): Pridėta (~170) akivaizdžiai trūkstančių daiktavardžių
	 (lietuviu.zodziai), ištaisyta keletas klaidų ir pan.

	* lietuviu.aff (1.23): CVS:
	 Pridėta trūkstama būdvardžio vienaskaitos šauksmininko
	 linksniuotė.	I S > -IS,I # šauks. l. - baltakakli!,
	 smulkiagrūdi!
	 Ištaisyta *A būdvardžio afiksų klaida: I A S > -IAS,IOUSE --> 
	 I A S > -IAS,IUOSE # 'plokščiuose', bet ne 'plokščiouse'.


2005-12-19  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.22): Taisyklės "keturis" ir "šešis".

2005-12-16  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.8): Ištaisytos 33 klaidos (neteisingi žodžiai), 
	 pridėtas 1 žodis.

2005-12-16  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.45), aspell/Makefile.pre (1.5), aspell/README
	 (1.7), aspell/info (1.3): britaniškas -> britiškas.

	* Makefile (1.22), aspell/Makefile.pre (1.6), aspell/README (1.8),
	 aspell/info (1.4): Pataisytas dist-aspell targetas.

	* Makefile (1.23): Pataisytas clean target'as.

2005-12-14  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.21): Penkerius metus, penkis metus formų
	 atskyrimas.

2005-12-13  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.7): Ištaisytos 46 klaidos (daugiausia neteisingi
	 afiksai, keletas neteisingų žodžių), 6 žodžiai pašalinti.

2005-12-10  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.6): 'karikatnrinti' pataisyta į 'karikatūrinti'.

	* lietuviu.zodziai (1.44): Pataisyti žodžių 'apskritis', 'pilnatis' 
	 ir 'žūtis' flagai, ir pašalinti žodžiai - 'australietis' ir 
	 'pakrovėjas'.

2005-12-06  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.19): Pagražinau Kęstučio pataisymą.

	* lietuviu.aff (1.20): 'penkerius' pataisymas.

2005-12-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivairus (1.19), aspell/Makefile.pre (1.3), aspell/README
	 (1.5): Pridėtas flagas /H prie žodžio 'ketveri'.

	* lietuviu.zodziai (1.43): Nauji žodžiai: 'nuosavybinis' ir 
	 'pakrovėjas'.

	* lietuviu.aff (1.18): Papildymas dėl skaitvardžių galininko.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.33): Papildyta žodžiais 'kasti',
	 'kasinėti', 'kasyti', 'lošti' ir 'lošinėti', nes ivpk faile nelabai
	 gerai padaryta.

	* MANIFEST (1.4), Makefile (1.21), aspell/Makefile.pre (1.4),
	 aspell/README (1.6), aspell/info (1.2), aspell/doc/README.txt
	 (1.1): Papildytas aspell-lt distributyvo gaminimas pagal Kevino
	 Atkinsono rekomendacijas.

2005-12-02  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.vardai (1.30): Papildyta 38-iais vardais.

	* lietuviu.zodziai (1.42): Nauji daiktavardžiai ir būdvardžiai, kai
	 kurie pataisymai. Viso ~50 pataisymų.

2005-08-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.41): Dar du Gintauto Miliausko pasiūlyti
	 žodžiai.

2005-08-04  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.vardai (1.29), lietuviu.zodziai (1.40): Keletas vardų ir
	 pora daiktavardžių.

2005-07-18  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.17): Pataisiau Kęstučio surastą klaidą.

2005-07-16  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.aff (1.16): Pridėtas moteriškos giminės aukštesniojo
	 laipsnio būdvardių generavimas.

	* lietuviu.zodziai (1.39): Papildyta 5-iais naujais žodžiais ir 16
	 pataisyta.

	* ChangeLog (1.16): Pastarojo 1,5 mėnesio istorija.

2005-05-31  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivairus (1.18): Įkeltas žodis "mūsuose". Tekstyne
	 kartojasi 381 kartą.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.32): Nauji - debetuoti, sponsoriauti,
	 tapatinti. Pataisyti - 'baigti', 'tikrinti'.

	* lietuviu.zodziai (1.38): Papildyta: 11 daiktavardžių, 1 būdvardis
	 ir 1 daiktavardis pataisytas.

2005-05-24  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.15): Bugas 'taręsi' taisyklėje.

2005-05-23  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.aff (1.13): Penkeri -> penkerius problemos pataisymas.
	 Mano klaida.

	* lietuviu.aff (1.14): Pridėjau "taręsi" variantą.

2005-05-08  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.14), lietuviu.ivairus (1.17), lietuviu.ivpk (1.5),
	 lietuviu.vardai (1.28), lietuviu.veiksmazodziai (1.31),
	 lietuviu.zodziai (1.37): Papildyta: 22 daiktavardžiai, 9
	 būdvardžiai, 7 vardai, 2 įvardžiai, 1 veiksmažodis, ir 6-iems
	 žodžiams pataisyti ar papildyti flagai.

	* ChangeLog (1.15): Smulkus pataisymas.

2005-02-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.13), Makefile (1.20), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.30), lietuviu.zodziai (1.35), aspell/Makefile.pre (1.2),
	 aspell/README (1.4): Papildyta keletu žodžių (raidelė, traktatas,
	 daugiakalbystė, rinkinėti), du žodžiai pataisyti (byrėti,
	 įkeltis).

	* lietuviu.zodziai (1.36): Dar kartą - 'įkeltis'.

2005-01-16  Marius Gedminas <mgedmin@delfi.lt>

	* Makefile (1.19): Added extra Makefile rules for building a UTF-8
	 version of the dictionary. Do 'make utf-8', then specify
	 liet-utf8 as the dictionary name for ispell.

2005-01-03  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.vardai (1.27): Smulkūs klaidų pataisymai.

2005-01-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* tools/sutrauka.py (1.5): Pašalinta griežta priklausomybė nuo
	 python 2.3 versijos.

	* ChangeLog (1.12), Makefile (1.18): Pasiruošimas laidai 1.1

2004-12-18  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.11), MANIFEST (1.3), Makefile (1.17),
	 aspell/lt_affix.dat (1.2): Pašalintas aspell/lt_affix.dat failas,
	 nes tai lt_LT.aff failas, tik kitu vardu.

2004-12-11  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* aspell/: Copyright (1.1), Makefile (1.5), Makefile.pre (1.1),
	 README (1.3), configure (1.1), info (1.1), iso8859-13.dat (1.2),
	 lietuviu.alias (1.1), lithuanian.alias (1.1), lt.dat (1.2),
	 lt.multi (1.3), lt_affix.dat (1.1): Į katalogą aspell/ įkeltas
	 Alberto paketo aspell6 turinys.

	* ChangeLog (1.10), MANIFEST (1.2), Makefile (1.16): Į katalogą
	 aspell/ įkeltas Alberto paketo aspell6 turinys, ir todėl
	 papildyti failai MANIFEST ir Makefile.

2004-12-06  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.9), lietuviu.ivpk (1.4), lietuviu.vardai (1.26),
	 lietuviu.veiksmazodziai (1.29), lietuviu.zodziai (1.34):
	 Ištaisyta daug klaidų, išryškėjusių generuojant aspell žodyną.

2004-12-04  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.8), lietuviu.veiksmazodziai (1.28): Dar keletas
	 pataisymų.

2004-12-03  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.ivpk (1.3): Užkomentuotas klaidingas daiktavardis
	 durys/D.

	* lietuviu.zodziai (1.33): Pašalinti: ansamblietis/V, baigtis/D ir
	 durys/D, o įkelta ansamblietė/D.

2004-12-02  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.7), lietuviu.ivairus (1.16), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.27), lietuviu.zodziai (1.32): Pašalinti pasikartojantys
	 žodžiai.

2004-11-29  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* ChangeLog (1.6), MANIFEST (1.1), Makefile (1.15),
	 tools/package.sh (1.2): Makefile papildytas target'ais: dist-src
	 ir dist-myspell.

2004-11-25  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.31): Atstačiau netyčia išmestus Laimono Vėbros
	 įkeltus žodžius - 'licenzija' ir 'stabdis'.

2004-11-24  Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>

	* lietuviu.vardai (1.25): Papildyta 7 žodžiais ir 3 pataisymais.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.26): Papildyta 2 žodžiais ir 2
	 pataisymais.

	* lietuviu.zodziai (1.30): Papildyta 35 žodžiais.

	* ChangeLog (1.5): Žodynas papildytas žodžiais.

2004-07-29  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.12): Pataisiau klaidą, apie kurią pranešė Yuri
	 Yuriev. Ji išlindo kompiliuojant apspell žodyną.

2004-01-18  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.29): Pora naujų žodžių - 'licenzija', 'stabdis'.

2003-12-30  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* tools/sutrauka.py (1.4): Klaidų pataisymai -- atmintis/IM neturi
	 virsti mintis/IMb, kadangi nėra žodžio "neatmintis".

	* README.EN (1.1): Pridėjau anglišką README.

	* lietuviu.vardai (1.23): Kęstučio Snieškos suvesti vardai iš
	 Gimtinės kalendoriaus.

	* lietuviu.aff (1.11): Keletas formų, kurios nebuvo generuojamos
	 (pastebėjo Gintautas Grigas). Pataisytas klaidingas 'treti'
	 generavimas.

	* THANKS (1.5): Daugiau pagalbos.

	* lietuviu.ivairus (1.15), lietuviu.veiksmazodziai (1.25),
	 lietuviu.zodziai (1.28): Smulkūs patvarkymai, keletas naujų
	 žodžių, rūšiavimo tvarkos pataisymas.

	* tools/package.sh (1.1): Skriptas laidos pakavimui.
	
	* INSTRUKCIJOS.txt (1.1), temp (1.2): Pasiruošimas laidai.

2003-12-25  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* tools/ispell2myspell.py (1.4): Pataisiau nesąmonę su UTF-8 vietoj
	 Latin-7.

	* THANKS (1.4): Įrašiau žmones, kurie prisidėjo, bet sąvęs čia
	 neįrašė :-)

	* Makefile (1.14), tools/sutrauka.py (1.3): Efektyvesnių žodynų
	 generavimas: pasikartojimai sutraukiami ir ispell žodynų
	 versijai.

	* lietuviu.ivairus (1.14), lietuviu.veiksmazodziai (1.24): Keletas
	 naujų žodžių.

	* ChangeLog (1.4): Metų istorija penkiolika eilučių.

2003-12-20  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.27): Išmesti veiksmažodiniai daiktavardžiai
	 ir kiti pakeliui užkliuvę žargonai (~130 žodžių).

2003-11-27  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.jargon (1.20), lietuviu.veiksmazodziai (1.23),
	 lietuviu.zodziai (1.26): Kęstučio Biliūno atsiųsti žodžiai.
	 ispell-lt@akl.lt - Sun, 23 Nov 2003 17:56:53 +0200 Kol kas tik
	 suverčiu i cvs. tools/updated užsiimsiu savaitgalį.

	* Makefile (1.13): -u = output only the first of an equal run.
	 Išvalome 100% sutampančius žodžius.

2003-11-25  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.9): Afiksų papildymai: dalyvių laipsniai
	 (mėgstamesnis, mylimiausias), aukštėlesnis laipsnis '-okas' ir
	 iš '-us'.

	* lietuviu.aff (1.10): Pataisiau metus ir pridėjau $Id: ChangeLog,v 1.32 2008/02/20 10:53:07 kebil Exp $.

	* tools/spell.py (1.3): Atitaisiau UTF-8 į Latin-7.

	* lietuviu.ivairus (1.13), lietuviu.ivpk (1.2), lietuviu.jargon
	 (1.19), lietuviu.zodziai (1.25): Pataisymai ir papildymai.

	* tools/: make.py (1.2), spell.py (1.4): Įrankių paruošimas
	 windams.

2003-11-24  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* Makefile (1.11): Pamiršau pataisyti Makefile'ą.

	* tools/: .cvsignore (1.1), idl.py (1.1), ispell2myspell.py (1.3),
	 make.py (1.1), setup.py (1.1), spell.py (1.2), sutrauka.py (1.2):
	 Visokie skriptai ir pataisymai.

	* Makefile (1.12), lietuviu.jargon (1.18): Iškomentuotos nesąmonės
	 iš jargon'o.

2003-11-20  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.ivairus (1.12), lietuviu.vardai (1.22),
	 lietuviu.veiksmazodziai (1.20), lietuviu.zodziai (1.23): Įvairūs
	 klaidų pataisymai.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.21): Klaidos pataisymas

	* Makefile (1.9), tools/sutrauka.py (1.1): Pagerintas MySpell
	 žodyno generavimas -- dabar vienodi žodžiai su pasikartojančiais
	 afiksais sutraukiami, nes kitaip MySpell ignoruoja pasikartojančius
	 žodžius.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.22), lietuviu.zodziai (1.24): Nedideli
	 pataisymai.

	* Makefile (1.10), lietuviu.ivpk (1.1): Ir pagaliau...

	 Tikras didelis žodynas ispell-lt projektui! Jis parengtas DLKŽ
	 pagrindu, išmesti tarminiai ir pasenę žodžiai.


2003-11-13  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.7): Klaidų pataisymai.

	* tools/ispell2myspell.py (1.2): Pridėjau charset'o deklaraciją,
	 suderinamumui su Python 2.3

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.18): Edo senai surasta klaida

	* tools/spell.py (1.1): Dar vienas skirptas. Šitas bus palaikomas
	 ir maintaininamas.

	* lietuviu.aff (1.8): Pabaltijys -> Pabaltijo problemos fixas.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.19): lietuviu.zodziai (1.21): 500
	 Vikio žodžių.

	* lietuviu.zodziai: 1000 tarptautinių būdvardžių su -inis

2003-06-24 Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.zodziai (1.20): 'legalas' tarp tekstyno yra. Moteriška
	 giminė irgi turėtų egzistuoti, reikmuo/VK -> reikmuo/V, kabutės/D
	 yra tarp kabutė/D.

2003-06-23 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* Makefile (1.8): Nukerpam komentarus nuo žodžių.

2003-06-22  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.zodziai (1.16): Pridėti "kebil" <biliunai at
	 kaunas.init.lt> žodžiai.

	* lietuviu.zodziai (1.17): Raminame tools/updated.

	* lietuviu.zodziai (1.18): kandis.

	* lietuviu.vardai (1.21): Išvalyti įmesti CR'ai.

	* lietuviu.zodziai (1.19): Išvalytas tarpas po statinė/D.

2003-06-21  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.ivairus (1.10), lietuviu.zodziai (1.10): Pridėti likę
	 Edo 2003 06 16 dieną atsiųsti žodžiai iš Big_dict.txt.

	* lietuviu.ivairus (1.11): 'arti' - yra toks veiksmažodis 'išilgai' -
	 išilgas/AQ skersai - skersas/AQ.

	* lietuviu.zodziai (1.11): prievartaviamas/D - prievartavo/PNXd
	 vangus/AN - vangus/AQN ovalus ir neovalus pažintis/D -
	 pažintis/MI /D virsta (pažintis pažintyje pažinčiuose pažinti
	 pažinčiai pažinčiai pažinčiui pažinčio pažinčiais pažinčiams
	 pažinčius pažinčiu pažinty pažintį pažinčių) patikimas/BN -
	 patikimas/AQN.

	* lietuviu.jargon (1.17): validuoti - žargonas.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.15): gal yra "suimituoti", bet nėra
	 "priemigruoti".

	* lietuviu.vardai (1.19), lietuviu.veiksmazodziai (1.16),
	 lietuviu.zodziai (1.12): Dar šiek tiek valymo ir tvarkymo. Iš Edo
	 2003 06 16 gautų pataisų liko tik veiksmažodžių priesagų
	 sutvarkymas. Brr... :) Nusiųsiu tools/updated išvadas į
	 ispell-lt@akl.lt

	* lietuviu.vardai (1.20): Tikriniai vardai iš Edo 2003 06 20 dienos
	 žodžių

	* lietuviu.zodziai (1.13): Pridėti Edo 2003 06 20 d. atsiųsti
	 daiktavardžiai ir būdvardžiai.

	* lietuviu.zodziai (1.14): reikmuo/VI

	* lietuviu.zodziai (1.15): Edo žodžiai be afiksų. Vis tik reikmuo
	 jau yra įdėtas
	
2003-06-20  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* tools/spell.pl (1.7): _Veikianti_ versija, pataisytos kelios
	 loginės klaidos.

	* lietuviu.aff (1.6): pataisyta būdvardžių afiksų klaida, 9
	 paradigma (geresnė, medinė...); 'didelis' -> 'dideles', bet ne
	 'didelias'.

2003-06-20  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.vardai (1.18): Pridėti tikriniai vardai iš Edo <edas at
	 katalogai.net> atsiųsto sąrašo.

	* lietuviu.zodziai (1.9): Pridėti daiktavardžiai ir būdvardžiai iš
	 Edo <edas at katalogai.net> atsiųsto sąrašo.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.14): Pridėti veiksmažodžiai atsiųsti
	 Edo <edas at katalogai.net>. Dar reiks išvalyti sąrašus nuo
	 dubliuotų įrašų.

2003-06-17  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* mozilla/Makefile (1.2): Pridėjau katalogo sukūrima.

2003-06-17  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.13): yra yra.

2003-06-11  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.jargon (1.16), lietuviu.vardai (1.17),
	 lietuviu.veiksmazodziai (1.12), lietuviu.zodziai (1.8): Iš senai
	 užsilikę lapte žodžiai.

	* validator/: donelaitis.py (1.1), ispell.py (1.1), runtests.sh
	 (1.1), tests/test_donelaitis.py (1.1): Interfeisas į VDU KLC
	 tekstyną.

2003-05-13  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.zodziai (1.7): Išmečiau brondzą.

2003-05-11  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* lietuviu.vardai (1.16), lietuviu.veiksmazodziai (1.11),
	 lietuviu.zodziai (1.6): Pridėti papildomi žodžiai.

2003-05-08  Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>

	* aspell/Makefile (1.3): Pataisiau cvs id žymę.

	* aspell/Makefile (1.4): Nereaguoja.

2003-04-22  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.jargon (1.15), lietuviu.vardai (1.15), lietuviu.zodziai
	 (1.5), aspell/Makefile (1.2), aspell/README (1.2),
	 aspell/lt.multi (1.2): Tomo Kuliavo pateikti nauji žodžiai ir
	 pataisymai.

2003-02-26  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.ivairus (1.9), lietuviu.jargon (1.14), lietuviu.vardai
	 (1.14): Žodžiai iš senų pakeitimų.

2003-02-19  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* tools/spell.pl (1.5): Gelbėjau formatavimą su perltidy, po to
	 kapojau stringus rankomis.

	 *Vien* *tiktai* *formatavimo* *pakeitimai*.

	 Mano nuomonės apie šį skriptą galit ir neklausti.

	* Makefile (1.7), lietuviu.budvardziai (1.7),
	 lietuviu.daiktavardziai (1.8), lietuviu.jargon (1.11),
	 lietuviu.nekaitomi (1.6), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.6),
	 lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.7),
	 lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.4), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.10), lietuviu.zodziai (1.1): Sudėjau žodžius atgal į
	 lietuvių.zodziai.

	 Atsisakyta tarptautinių-netarptautinių skirstymo, nes sunku ir
	 beprasmiška.	spell.pl yra neteiktinas, nes kodas yra
	 nepalaikomas (unmaintainable). Dabar rekomenduojama naudotis
	 senu Mėnesio skriptu tools/spellai.

	 Tegyvuoja paprastumas.

	* lietuviu.vardai (1.11), lietuviu.zodziai (1.2): 60 naujų žodžių
	 iš mano kalbotyros rašinių.

	* lietuviu.ivairus (1.8), lietuviu.jargon (1.12), lietuviu.vardai
	 (1.12), lietuviu.zodziai (1.3): Žodžiai iš pašto ir rašinių.

	* lietuviu.aff (1.5): Pridėjau trumpas šnekamasias formas kaip
	 "kavinėj" ar "kursiokėm". Jei tai reikalingas dalykas, reikia
	 nuosekliai peržiūrėt ir visus dalyvius.

	* lietuviu.jargon (1.13), lietuviu.vardai (1.13), lietuviu.zodziai
	 (1.4): Nauji žodžiai iš magistrinio laikų.

2003-01-23  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.3), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.9): Pridėta ir ištaisyta keletas veiksmažodžių.

2003-01-21  Ramūnas Lukaševičius

	* HOWTO (1.1): Sukurtas aprašymas, kaip įdiegti žodyną į Mozillą ir
	 OpenOffice.

2003-01-18  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.daiktavardziai (1.7): Pridėta truputis daiktavardžių.

	* lietuviu.vardai (1.10): Nauji vardai bei pavadinimai.

	* lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.6): Nauji žodžiai.

	* lietuviu.jargon (1.10): Keletas santraupų ir šiaip žargonų.

	* lietuviu.budvardziai (1.6), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.5):
	 Pridėta naujų būdvardžių, išmesti lauk kai kurie nelietuviški
	 būdvardžiai. Taip pat išmesti veiksmažodiniai būdvardžiai, kurie
	 kilę iš veiksmažodžių. Ir pataisyti keli flagai.

	* lietuviu.ivairus (1.7), lietuviu.nekaitomi (1.5): Pridėta naujų
	 žodžių.
	
2003-01-17  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* mozilla/license/: README.txt (1.1), license.txt (1.1): Du
	 praleisti failai.

	* lietuviu.budvardziai (1.5), lietuviu.daiktavardziai (1.6),
	 lietuviu.jargon (1.9), lietuviu.nekaitomi (1.4),
	 lietuviu.tarpt.budvardziai (1.4), lietuviu.tarpt.daiktavardziai
	 (1.5), lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.2), lietuviu.vardai
	 (1.9), lietuviu.veiksmazodziai (1.8): Nauji žodžiai.

	* tools/spell.pl (1.4): Laimono Vėbros netyčinės šakos suliejimas su
	 straubliu.

2003-01-06  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* tools/spell.pl (1.3.1.3): - Ištaisyta paieškos žodynuose klaida 
	 (programa "rasdavo" žodžius žodyne, nors jie tėra tik sudėtinės 
	 tikrų žodžių dalys, arba kitaip tariant žodžiai žodžiuose), 
	 išmesti bereikalingi tikslinimai, aiškinimai ("Tai reiškia, kad 
	 žodis xxx yra paprastas lietuviškas daiktavardis" ir t.t.) radus 
	 žodį viename iš žodynų.

2003-01-05  Ramūnas Lukaševičius
	
	* lietuviu.veiksmazodziai (1.6): Pridėta keletas naujų žodžių.

	* lietuviu.daiktavardziai (1.5), lietuviu.tarpt.daiktavardziai
	 (1.4), lietuviu.vardai (1.8): Pridėta ir pataisyta šiek tiek
	 daiktavardžių bei vardų.

	* lietuviu.budvardziai (1.4), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.3):
	 Pridėta naujų būdvardžių ir ištaisyti kai kurie seni, išmestas
	 vienas pasikartojantis žodis.

	* lietuviu.veiksmazodziai (1.7): Pridėta keletas naujų ir pataisyti
	 seni veiksmažodžiai.

2003-01-04  Ramūnas Lukaševičius

	* lietuviu.vardai (1.7): Pridėta keletas naujų vardų.

	* lietuviu.nekaitomi (1.3): Pridėta dar šis tas.

	* lietuviu.ivairus (1.6): Pridėtas žodis.

	* lietuviu.jargon (1.8): Pridėta keletas naujų žargonų bei
	 sutrumpinimų.

	* lietuviu.budvardziai (1.3): Pridėta keletas būdvardžių

	* lietuviu.daiktavardziai (1.4): Pridėta naujų žodžių ir ištaisyta
	 klaida: 'Vyriausybė' - iš mažosios raidės turėjo būti.

	* lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.3): Pridėtas žodis.

2002-12-30  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.daiktavardziai (1.3), aspell/Makefile (1.1),
	 aspell/README (1.1), aspell/iso8859-13.dat (1.1), aspell/lt.dat
	 (1.1), aspell/lt.multi (1.1), mozilla/Makefile (1.1),
	 mozilla/README (1.1), mozilla/install.js (1.1): Tomo Kuliavo
	 <tomas@topolis.lt> pateiktas pritaikymas aspellui ir mozillai.
	 Ir terpė!

2002-12-18  Laimonas Vėbra <wiela@centras.lt>

	* tools/spell.pl (1.3): Ištaisytos kelios rimtokos klaidos,
	 tapo įmanomas nekaitomų žodžių įvedimas, patobulinta programos
	 logika (siūlomos veiksmažodžių laikų formos). Klaidas pastebėjo
	 Tomas Straupis.

2002-12-05  Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* lietuviu.aff (1.4): Įrašiau praleistas antro asmens formas /Y
	 flage. Klaidą surado Laimonas Vėbra.

	
2002-11-23  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* .cvsignore (1.1): Ignoruojam ką make padaro.

	* Makefile (1.6): Nerūšiuoti reikia .ivairus, o ne .jargon failo!

	* lietuviu.budvardziai (1.2): 70 naujų žodžių iš Manto draugo
	 medžiotojo. Išmečiau dalyvius ir nuėmiau /N kur tai neturi prasmės.

	* lietuviu.daiktavardziai (1.2): 160 naujų žodžių iš manęs ir
	 medžiotojo. Išmesti keli veiksmažodiniai daiktavardžiai.

	* lietuviu.ivairus (1.5): Pridėjau kel*, treji, ketveri, užuot.

	* lietuviu.jargon (1.7): Kas tas 'robastiškas'?

	* lietuviu.nekaitomi (1.2): Keli nauji žodžiai. 'foto' yra netinkamas
	 žodis.

	* lietuviu.tarpt.budvardziai (1.2), lietuviu.tarpt.daiktavardziai
	 (1.2): keliolika naujų žodžių, išmesti veiksmažodiniai daikt. ir
	 dalyviai.

	* tools/spell.pl (1.2): Išmečiau netyčia paliktą debug spausdinimą.
	 Padariau, kad neklaustų ar noriu įrašyti žodį į žodyną kai jau
	 viską apie jį suvedžiau.

	* lietuviu.vardai (1.6): pora pražiopsotų vardų.


2002-11-22  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* CHANGE (1.1), ChangeLog (1.3), Makefile (1.5), THANKS (1.3),
	 lietuviu.aff (1.3), lietuviu.base (1.4), lietuviu.budvardziai
	 (1.1), lietuviu.daiktavardziai (1.1), lietuviu.jargon (1.6),
	 lietuviu.nekaitomi (1.1), lietuviu.tarpt.budvardziai (1.1),
	 lietuviu.tarpt.daiktavardziai (1.1),
	 lietuviu.tarpt.veiksmazodziai (1.1), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.5), lietuviu.verbs (1.5), lietuviu.words (1.9), tools/spell.pl
	 (1.1): 

	Pakeitimai iš Laimono Vėbros:

	* lietuviu.words failas išskaidytas į: lietuviu.budvardziai, 
	 lietuviu.daiktavardziai, lietuviu.nekaitomi, 
	 lietuviu.tarpt.budvardziai, lietuviu.tarpt.daiktavardziai

	* lietuviu.base pervadintas į lietuviu.ivairus ir peržiūrėtas.

	* lietuviu.verbs: padalintas į lietuviu.veiksmazodziai, 
	 lietuviu.tarpt.veiksmazodziai
	
	* Makefile: atnaujintas.

	* lietuviu.aff: užkomentuotos taisyklės žodžiams, kurie atsako į
	 klausimą "koks?" ir baigiasi "-tis" -- atrodo kad visi jie yra
	 ne būdvardžiai, o dalyviai.

	* tools/spell.pl: patobulintas skriptas, išskirsto žodžius į
	 reikalingus failus.
	
2002-11-22  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* Makefile (1.4): clean also myspell files

2002-09-24 14:04 Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* lietuviu.vardai (1.5), lietuviu.words (1.7): Tomo Straupio
	 kontribucija.

	* lietuviu.words (1.8): nelaimė

2002-09-13  Linas Spraunius <linas@operis.org>

	* lietuviu.jargon (1.5), lietuviu.veiksmazodziai (1.4),
	 lietuviu.verbs (1.4), lietuviu.words (1.6): skaneris -> skeneris;
	 + keli nauji žodžiai.

2002-09-06  Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	* lietuviu.base (1.3), lietuviu.ivairus (1.3), lietuviu.jargon
	 (1.4), lietuviu.vardai (1.4), lietuviu.veiksmazodziai (1.3),
	 lietuviu.verbs (1.3), lietuviu.words (1.5): apie 500 naujų žodžių
	 iš manęs, Lino ir Mariaus.

	* README (1.2): Naudojimo skyrius perkeltas į priekį, smulkūs
	 pataisymai.

	* ChangeLog (1.2): Dokumentuojam kai kuriuos pakeitimus...

	* THANKS (1.2): Atnaujinti mailai ir pavardės. Pridėjau Liną ir
	 Ričardą.

2002-09-03  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* Makefile (1.3), tools/ispell2myspell.py (1.1): OpenOffice MySpell
	 palaikymas.
	
2002-08-30  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* Makefile (1.2), lietuviu.aff (1.2): Ričardo Čepo patchas. UTF-8
	 palaikymas

	* lietuviu.base (1.2), lietuviu.ivairus (1.2), lietuviu.jargon (1.2), 
	 lietuviu.vardai (1.2), lietuviu.words (1.2): Tomo Straupio žodžiai

	* lietuviu.jargon (1.3), lietuviu.words (1.3): Lino Bukausko žodžiai

	* lietuviu.words (1.4): Bugfixas :)

	* lietuviu.vardai (1.3), lietuviu.veiksmazodziai (1.2), lietuviu.verbs 
	 (1.2): Lino Bukausko žodžiai

2002-08-30  Albertas Agejevas <alga@akl.lt>

	* Makefile (1.1), lietuviu.aff (1.1), lietuviu.base (1.1),
	 lietuviu.ivairus (1.1), README (1.1), THANKS (1.1),
	 lietuviu.jargon (1.1), lietuviu.veiksmazodziai (1.1),
	 lietuviu.verbs (1.1), COPYING (1.1), ChangeLog (1.1),
	 lietuviu.vardai (1.1), lietuviu.words (1.1), tools/README (1.1),
	 tools/guess (1.1), tools/spellai (1.1), tools/try (1.1),
	 tools/updated (1.1): Initial revision

	* Makefile (1.1.1.1), lietuviu.aff (1.1.1.1), lietuviu.base
	 (1.1.1.1), lietuviu.ivairus (1.1.1.1), README (1.1.1.1), THANKS
	 (1.1.1.1), lietuviu.jargon (1.1.1.1), lietuviu.veiksmazodziai
	 (1.1.1.1), lietuviu.verbs (1.1.1.1), COPYING (1.1.1.1), ChangeLog
	 (1.1.1.1), lietuviu.vardai (1.1.1.1), lietuviu.words (1.1.1.1),
	 tools/README (1.1.1.1), tools/guess (1.1.1.1), tools/spellai
	 (1.1.1.1), tools/try (1.1.1.1), tools/updated (1.1.1.1): Versijos
	 0.5 importas į CVS

2001-05-02 Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	Versija 0.5: 8767 žodžiai.

	* pervadinau žodyną į "lietuviu", kaip rekomenduoja autorius.

	* lietuviu.aff: pataisiau porą klaidų su mot.g. aukštesniojo laipsnio
	būdvardžiais. Albertas pridėjo trūkstamą "keitei, keiteisi" formą.

	* pašalinau veiksmažodinius daiktavardžius iš žodyno -- juos pakeičiau
	atitinkamais veiksmažodžiais.

	* daug mano naujų žodžių, 300 Alberto, radau klaidų žodynuose.

	* tools/spellai: šiek tiek gudriau atspėja būdvardžius: beveik visą
	laiką reikia spausti enter :)

2001-04-18 Gediminas Paulauskas <menesis@delfi.lt>

	Versija 0.4.2: 8220 žodžių.

	* tools/updated: naujas skriptukas

	* 600 naujų mano žodžių, virš 200 iš Mariaus, pataisyti buvę.

	* COPYING: pridėjau BSD tipo licenziją, nepakenks...

2000-07-04 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.4

	* Iš Gedimino Paulausko <menesis@takas.lt> -- dar tūkstantis
	naujų žodžių. Žodyną sudaro jau virš 7400 žodžių.

	* Pridėti veiksmažodiniai daiktavardžiai (darymas, kalimas),
	daromi iš veiksmažodžių būtojo kartinio laiko.

2000-04-14 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.3

	* Iš Gedimino Paulausko <menesis@takas.lt> -- keli tūkstančiai
	naujų žodžių, o taip pat pilnai sutvarkyti veiksmažodžiai. Tai
	buvo milžiniškas darbas. Žodyną sudaro jau virš 6000 žodžių.

	* Jo paties skriptukas, pakeičiantis bei apjungiantis mano ir
	Mariaus skriptukus, padedančius nustatyti žodžio flagus.

	* Bug fix'ai ir papildymai afiksų faile.

2000-04-04 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.3pre1

	* Žodžiai ir bug fix'ai iš Mariaus Gedmino ir Aurimo Mikalausko;

	* Lietuvos miestų sąrašas iš Daliaus <dali@isag.lei.lt>;

	* įdėtas veiksmažodžių priešdėlių palaikymas (kol kas nevisas
	žodynas sukonvertuotas į naują pavidalą, žr failą liet.verbs);

	* atsidaro tools direktorija, o joje keletas Mariaus Gedmino
	utelyčių ir mano skriptukas veiksmažodių įrašams daryti. Manau,
	tik juo ir reikėtų naudotis -- padaro visą veiksmažodžių flagų
	magiją pats, tereikia tik suvesti tris pagrindines formas ir
	atsakyti į 25 klausimus, ar galimos tam tikros formos.

2000-03-17 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	Versija 0.2

	* Pataisytas afiksų failas;

	* keli nauji žodžiai;

	* keletas liet.base pakeitimų;

	* atsirado Makefile;

	* Aurimo Mikalausko suteiktas vardų sąrašas ir keletas žodžių;

	* žodynas suskaidytas į keletą failų;

	* atsirado šitas ChangeLog.

2000-03-15 Albertas Agejevas <alga@uosis.mif.vu.lt>

	* Išleista versija 0.1

2000-02-15 Albertas Agejevas

	* Pradėtas darbas (gavau gramatikos žinyną)
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com