Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » pl-sms-1.9.2m.tbz » Content »
pkg://pl-sms-1.9.2m.tbz:55576/share/doc/pl-sms/contrib/tksms/  info  downloads

pl-sms…  more info»

README

Date: Fri, 25 Jan 2002 14:45:44 +0100
From: Rafal Kupka <kupson@polsl.gliwice.pl>
To: Mikolaj Rydzewski <miki@ceti.pl>
Subject: Program SMS

Witam,

Chcia�ebym podzi�kowa� za napisanie tak u�ytecznego narz�dzia :)

Napisa�em proste GUI do sms i smsaddr, kt�re za��czam.
Mo�e mog�by� je przetestowa� i powiedzie� czy si� nadaje aby
rozpowszechnia� je jako contrib razem z Twoimi programami ?

Jest tylko jeden problem:
Moj program wymaga dla prawid�owej obs�ugi b��d�w aby komunikaty o
b��dach sms sz�y na stdout. (Tak jak zachowuje si� smsaddr.)

Narazie problem rozwi�za�em przez prosty wrapper na sms (sms_wr)
kt�ry przekierowuje stderr na stdout.

Font narazie ustawiany jest w zmiennej $font (sugeruje zmiane).

GUI wymaga do dzia�ania perl-tk, no i oczywi�cie pakietu sms.

Pozdrawiam,
Kupson
-- 
Great software without the knowledge to run it is pretty useless.
(Linux Gazette #1)
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com