Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » squirrelmail-locales_1.4.18-20090526.orig.tar.gz » Content »
pkg://squirrelmail-locales_1.4.18-20090526.orig.tar.gz:5591053/help/ca_ES/  info  downloads

FAQ.hlp

<chapter>
  <title>
   Preguntes fetes amb freq��ncia
  </title>  
  <summary>
   La gent te sovint les mateixes preguntes. Aix� es una llista amb les
   preguntes mes habituals.
  </summary>
</chapter>

<section>
  <title>
   Puc utilitzar diversos noms del llibre de direccions?
  </title>
  <description>
   <p>
   Si. La llibreta de direccions visualitza tots els resultats de la 
   recerca. Si es visualitzen 10 noms qualsevol combinaci� es pot 
   seleccionar per qualsevol camp (A, CC o BCC). Totes les direccions
   es posaran a les caselles de text corresponents.
   </p>
  </description>
</section>  

<section>
  <title>
   Puc afegir nom directament al llibre de direccions des d'un missatge?
  </title>
  <description>
   <p>
   No. En aquests moments aix� no es pot fer directament. Una soluci� pot
   ser copiar al porta papers la direcci� i enganxar-la a la casella 
   despr�s. SquirrelMail esta en constant desenvolupament i aix� es pot 
   afegir en un futur d'una forma o una altra.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Qui ha fet SquirrelMail?
  </title>
  <description>
   <p>
   Molta gent a ajudat a fer-lo. Per aconseguir la llista de tota la gent
   pot visitar la nostra Web
   <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>
   www.squirrelmail.org</a>.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Que es un WebMail?
  </title>
  <description>
   <p>
   En el cas de SquirrelMail, es un programa que dona acc�s amb el protocol
   IMAP als contes de correu. Amb aquest programa, vost� no s'ha de 
   preocupar de com configurar el correu, tenir acc�s, etc.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   On puc utilitzar aquest WebMail?
  </title>
  <description>
   <p>
   Des de qualsevol navegador amb connexi� a Internet. De moment no esta
   disponible des de mitjans sense fils com els terminals WAP.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Perqu� utilitzo WebMail en lloc d'un client de correu normal?
  </title>
  <description>
   <p>
   Es dubt�s que el WebMail substitueixi als clients de correu habituals.
   Per�, qui sap?. De totes maneres, si vost� es de viatge, a casa d'un
   amic, o lluny del seu ordinador, SquirrelMail li pot facilitar la 
   tasca de veure el seu correu. SquirrelMail no pret�n substituir als 
   clients, sin�, ser una eina d'ajut pels usuaris.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Com treballa aquest?
  </title>
  <description>
   <p>
   SquirrelMail utilitza el protocol IMAP, informaci� d'aquest la pot trobar
   a <A HREF="http://imap.org"/>aqu�</A>. El programa tamb� utilitza les
   seves pr�pies funcions, no les constru�des dins del PHP4. Aix� no importa
   a la gent excepte als responsables d'instal�lar-lo.
   </p>
  </description>
</section>
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com