Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » squirrelmail-locales_1.4.18-20090526.orig.tar.gz » Content »
pkg://squirrelmail-locales_1.4.18-20090526.orig.tar.gz:5591053/help/cy_GB/  info  downloads

FAQ.hlp

<chapter>
  <title>
   Frequently Asked Questions
  </title>  
  <summary>
   Yn aml bydd pobl yn gofyn yr un cwestiynau ag sydd wedi cael eu gofyn sawl gwaith or blaen. Dyma restr o gwestiynau a fydd yn cael eu gofyn yn aml, ar atebion iddynt.
  </summary>
</chapter>

<section>
  <title>
   Can I use multiple names from the address book?
  </title>
  <description>
   <p>
 Bydd. Bydd chwilior llyfr cyfeiriadau yn dangos pob peth syn cyfateb ir meini prawf chwilio a deipiwyd yn y blwch chwi
lio. Os oes 10 enw yn cael eu dangos, gallwch ddewis unrhyw gyfuniad ar gyfer naill air meysydd To: neu CC: Bydd pob cyfeiri
ad a ddewiswch yn cael ei fewnosod yn y maes cywir pan for botwm Use Address yn cael ei bwyso.
   </p>
  </description>
</section>  

<section>
  <title>
   Can I add names directly to the address book from a email?
  </title>
  <description>
   <p>
   Na. Ar hyn o bryd, allwch chi ddim ychwanegu enwau yn uniongyrchol ir llyfr cyfeiriadau o e-bost yr ydych wedi ei dderb
yn. Fodd bynnag, gallwch dde glicio ar y cyfeiriad ai gadw ar y clipfwrdd a phastio hwn i mewn ir llyfr cyfeiriadau. Peidiwch
 � chymryd eich siomi. Mae SquirrelMail yn cael ei ddatblygun barhaus ac efallai y bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y dyfodol, 
ar ryw ffurf neui gilydd.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Who made SquirrelMail? 
  </title>
  <description>
   <p>
   Mae llawer o bobl wedi bod o gymorth. I gael rhestr ohonynt, gallwch ymweld �n gwefan <a href="http://www.squirrelmail.
org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   What is webmail?
  </title>
  <description>
   <p>
   O ran SquirrelMail maen gadael i chi fynd at eich cyfrif e-bost trwyr protocol IMAP. Mae hyn yn golygu nad oes raid i c
hi ddatrys y broses o sefydlu deunydd rhywun arall, dim ond er mwyn edrych ar eich e-bost.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Where can I use this webmail?
  </title>
  <description>
   <p>
   Unrhyw fan lle bo porwr ar gael.
Nid oes gynlluniau ar gyfer mynediad trwy radio (WAP/WML) ar ar hyn o bryd er hynny.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   Why use webmail instead of a regular email client?
  </title>
  <description>
   <p>
   O ran cleient syn defnyddio e-bost yn rheolaidd, maen ansicr a fydd post ar y we fyth yn cymryd lle e-bost. Ond pwy a y
r Beth bynnag, os ydych chi erioed wedi bod yn nh ffrind, ar daith, gartref neu yn y gwaith ac ymhell oddi wrth eich cyfrifi
adur, rydych chin gwybod pam yn barod. Am ei bod yn drafferth fawr i sefydlu eich post ar eu cyfrifiadur ai ddileu wedyn. Cyn
lluniwyd SquirrelMail fel ychwanegiad ich cleient arferol syn defnyddio e-bost.
   </p>
  </description>
</section>

<section>
  <title>
   How does this stuff work?
  </title>
  <description>
   <p>
   Mae SquirrelMail yn defnyddior protocol IMAP. Gallwch gael gwybodaeth amdano <A HREF="http://imap.org"/>yma</a>. Maer r
haglen yn defnyddio ei swyddogaethau IMAP ei hun hefyd, nid y rhai hynny sydd wedi eu cynnwys yn PHP4. Ni fydd hyn o bwys i u
nrhyw un ar wah�n ir rhai hynny syn gyfrifol am ei osod, ond coeliwch ni pan ddywedwn eu bod yn ei werthfawrogi
   </p>
  </description>
</section>
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com