Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » tdfsb_0.0.10-1.1_i386.deb » Content »
pkg://tdfsb_0.0.10-1.1_i386.deb:39800/usr/share/man/pl/man6/  info  control  downloads

tdfsb - 3D filesystem browser…  more info»

tdfsb.6.gz

TDFSB(6)                          TDFSB(6)NAZWA
    tdsfb - Trójwymiarowa przeglądarka zasobów systemu plików.

SKŁADNIA
    tdfsb
    tdfsb [opcje]

OPIS
    Aby  przejść  do  innego  katalogu, wystarczy wejść do
    odpowiedniej kuli. Obiekty wybiera się przez skierowanie
    wskaźnika i wciśnięcie lewego przycisku myszy. Można również
    przytrzymać lewy przycisk myszy i wcisnąć dowolny klawisz --
    spowoduje to wybranie pierwszego obiektu, który rozpoczyna
    się od danego znaku (wielkość liter ma znaczenie). Kiedy
    wybrano jakiś obiekt, można wcisnąć prawy przycisk myszy i
    spowodować "najazd" na ten obiekt. Jeśli wybrano plik mp3 lub
    mpeg1, wciśnięcie klawisza Enter spowoduje odegranie pliku.
    Pełny opis programu, w tym skróty klawiszowe, można znaleźć w
    pliku /usr/share/doc/tdfsb/README.gz.
    Niniejszy podręcznik napisano pecjalnie dla  dystrybucji
    Debian, ponieważ oryginalny program nie posiada własnego
    podręcznika.

OPCJE
    -V

    lub

    --version

    Pokazuje wersję programu.

PATRZ TAKŻE
    sdl-config(1).

AUTOR
    Program został napisany przez Leandera Seige <leander@hgb-
    leipzig.de>.   Podręcznik   napisał  Rafal  Zawadzki
    <bluszcz@ats.com.pl> specjalnie dla systemu Debian GNU/Linux
    (ale może być wykorzystywany w innych celach). Tłumaczenia na
    język   polski   dokonał    Adam   Podstawczynski
    <adam@english.w3.pl>.             16 September 2002         TDFSB(6)
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com